Звіт завідуючої комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 2 "Кульбабка" Литвин Наталі Василівни перед громадою, батьківською радою та педагогічним колективом за 2015 - 2016 навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад №2 «Кульбабка» (далі – ДНЗ) знаходиться за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Єдності, 45–а. ДНЗ є закладом комунальної форми власності, входить до дитячого дошкільного об'єднання, що є структурним підрозділом відділу освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради.

Свою освітню роботу дитячий садок у 2015 – 2016 навчальному році розпочав на підставі отриманого Акту готовності ДНЗ до нового навчального року згідно рішення виконкому Марганецької міської ради «Про підготовку закладів освіти до нового навчального 2015 – 2016 року та осінньо-зимового періоду».

У 2015– 2016 навчальному році в закладі виховувались в 10 – ти групах 240 дітей, при плані 165 чоловік (Таблиця 1. Кількісний склад груп та вихованців в ДНЗ).

Таблиця 1.

Кількісний склад груп та вихованців в ДНЗ

Відомості Показники
Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 10
ясельні 4
дошкільні 5
короткотривала 1
3. Режим роботи груп:
10,5 годин 7
12 годин 2
4, 5 1
4. Кількість вихованців 240
5. Кількість працівників усього 62
педагогічний персонал 28
обслуговуючий персонал 34

Дошкільний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Усього 28 працівників. З них: 1 завідуюча, 1 вихователь-методист, 2 музичні керівники, 1 вчитель-логопед, 2 вчителя-дефектолога, 1 практичний психолог, 1 інструктор з фізвиховання.

На основі отриманих результатів соціально-педагогічного аудиту було визначено віковий, освітній та кваліфікаційний рівень педагогічних працівників закладу. З 28 педпрацівників :

- вища освіта - 14 чол.;

- базова вища – 2 чол.;

- неповна вища освіта – 12 чол.

Серед них:

· «спеціаліст вищої категорії» - 1чол.;

· «спеціалісти І категорії» - 3 чол.;

· «спеціаліст ІІ категорії» - 4 чол.;

· «спеціаліст» - 8 чол.;

· без категорії – 12чол.

· педагогічне звання «вихователь-методист» - 3 чол.;

· звання заслужений працівник освіти України – 1 чол.

У ДНЗ працюють педагогічні працівники, що мають різний педагогічний стаж:

· до 3 років – 6 чол.;

· до 10 років – 8 чол.;

· до 20 років – 7 чол.;

· понад 20 років – 7 чол.

Діяльність дошкільного навчального закладу у 2015/2016 навчальному році була підпорядкована виконанню нормативних документів та законодавчих актів, як:

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Листів МОН України: від 03.07.2009 № 1/9 -455 «Планування освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі»; від 20.05.2015 р. № 1/9-249 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад;

- вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- освітніх та парціальних програм розвитку дітей дошкільного віку, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Побудова освітнього простору та реалізація завдань обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (І етап) здійснювалась відповідно до визначених річних завдань:

1. Утримати охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку – 100 %; дітей 5-ти річного віку – 100%, які проживають у мікрорайоні, з метою збереження та зміцнення психічного і фізичного здоров’я дітей засобами фізичної культури, оздоровчих та здоров’язберігаючих технологій, а також підвищення їх пізнавальної, розумової активності, забезпечення високого рівня соціалізації особистості.

2. Продовжити удосконалювати роботу закладу з формування екологічного виховання дошкільників засобами гурткової роботи в ДНЗ.

3. Забезпечити гуманізацію дій колективу дошкільного навчального закладу та сім’ї з питання національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки, проведення родинних свят, розваг та конкурсів-виставок.

4. Розпочати роботу над І етап обласного, науково-методичгоно проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»: організація роботи творчої групи на тему: «Соціальна компетентність особистості в сучасному життєвому вимірі»; створення «банку інформацій» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій дітей дошкільного віку; діагностика рівня готовності педагогів до роботи над проблемою; організація роботи психолого-педагогічних семінарів.

5. Покращити роботу, спрямовану на зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу, а саме:

· частковий ремонт кабінетів завідуючої, вихователя-методиста та медичної сестри (заміна шпалер, настельних плиток, фарбування дверей);

· придбати в методичний кабінет інформаційних стендів та куточків – 5 шт.;

· придбати принтера в кабінет завідуючої;

· ремонт другого музичного залу: заміна шпалер, закупівля штор, фарбування вікон;

· встановити перекриття вхідних коридорів груп № 2, 5, 7.

Аналіз методичної роботи в дошкільному закладі

Методична робота з педагогічними кадрами у 2015 – 2016 навчальному році була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань дошкільної освіти, визначених у Листі МОН України від 20.05.2015 р. № 1/9-249 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» та підвищення професійного рівня педагогів, шляхом проходження курсової перепідготовки в Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічно освіти, атестації, самоосвіти, участі у роботі творчої групи та проведенні різних форм методичної роботи (семінари, семінари-практикуми, педради, майстер-класи, ділові ігри, конкурси та виставки).

Однією з невід’ємних форм організації методичної роботи закладу – це атестація педагогічних працівників. Атестація педпрацівників проводилась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 6 жовтня 2010р. № 93 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за №1255/18550 (зі змінами і доповненнями).

Згідно графіку педагогічні працівники, що атестувалися пройшли курсову перепідготовку при Дніпропетровському інституті післядипломної педагогічної освіти

Необхідно підкреслити те, що усі педагогічні працівники ДНЗ активно приймали участь у міських і обласних конкурсах та виставках.

Влітку дошкільний навчальний заклад зайняв перше місце в обласному конкурсі «Веселі старти з елементами футболу», а в лютому музичний керівник Кисельова Людмила Григорівна прийняла участь в І етапі конкурсу «Музичний керівник – 2016», на якому представила своє заняття з дітьми старшого дошкільного віку.

Протягом навчального року вихователі та спеціалісти дитячого садка брали активну участь у проведенні різноманітних акцій:

- «Подаруй радість другові» (грудень 2015 р.);

- «Допоможемо солдатові» (лютий 2016р.);

- «Ми друзі природи» (березень 2016 р.).

Для досягнення успіхів у педагогічній діяльності вихователі та спеціалісти дошкільного навчального закладу працювали над обраними проблемними питаннями. Працюючи над своєю самоосвітою, педагоги здобували нові знання, підвищували професійні здібності, педагогічну майстерність

На початку навчального року в дошкільному закладі була поновлена робота ПМПк (психолого-медико-педагогічний консиліум). Членами комісії розроблено графік засідання та план заходів роботи ПМПк у 2015 – 2016 н.р., за яким з дітьми, що мають особливі потреби (30 дітей, що увійшли в дві корекційні групи ДНЗ) надавалась допомога спеціалістів закладу.

Інклюзивне навчання та виховання охопило таку категорію дітей в нашому дитячому садку, як:

· з вадами інтелектуального розвитку,

· з затримкою психічного розвитку,

· з тяжкими вадами мовлення,

· з порушеннями зору,

· з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром.

Головною метою інклюзивного навчання КДНЗКТ №2 «Кульбабка» стала реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім'ї у вихованні і розвитку дитини.

Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання і виховання обумовлюється створеними в ДНЗ наступних спеціальних умов:

1) створення корекційно-розвивального, предметно-просторового та соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб.

2) створення оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-розвивальними виданнями, іграшками, іграми, комп'ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними засобами.

3) організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.

4) надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подолання фізичних та психічних порушень.

5) створення безбар'єрного середовища для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

У своїй роботі з дітьми, що входять до груп з інклюзивного навчання спеціалісти нашого ДНЗ використовують ряд комплексних та спеціальних, корекційних програм. А саме:

· «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Андрієтті О.О., Голубович О. П. та ін.);

· «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.) (діє до 30 грудня 2015 року);

· «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та ін.);

· Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (авт.: Блеч Г. О., Гладченко І. В., та ін.);

· Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» ( авт. Скрипник Т. В.);

· Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (авт.: Сак Т. В. та ін.);

· Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» ( авт. Рібцун Ю. В.);

· Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (авт.: Бартєнєва Л. І.).

Слід зазначити те, що з метою забезпечення дошкільною освітою дітей з особливими освітніми потребами, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об'єднання зусиль дошкільного навчального закладу, лікарської амбулаторії і батьків у створенні оптимальних умов для їх навчання, виховання і розвитку в умовах ДНЗ спеціалісти нашого дошкільного закладу докладають масу зусиль, що у свою чергу відзначається на результативності розвитку наших вихованців.

Необхідно підкреслити, що у 2014/2015 н.р. дієво проводилась гурткова робота з обдарованими дітьми, діяльність яких була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників ( Таблиця 2 «Гурткова робота в дитячому садку»).

Таблиця 2.

Гурткова робота в дитячому садку

№ з/п Назва гуртків Керівники гуртків Термін виконання
1. Гурток з народознавства для дітей дошкільного віку Керівник – Рибаченко Ірина Петрівна Впродовж року, кожний понеділок з 15:30 по 16:00
2. Гурток «Маленькі танцюристи» Керівник – Кисельова Людмила Григорівна Впродовж року, кожну середу з 15:30 по 16:00
3. Театральна студія Керівник – Лашнець Тетяна Юріївна Впродовж року, кожен вівторок з 15:30 по 16:00
4. Гурток «Юні Петриківці» Керівник – Стовбур Світлана Вікторівна, Макаричева Людмила Миколаївна Впродовж року кожен вівторок з 16:00 по 16:30
5. Гурток «Маленькі актори» Керівник – Брей Ольга Георгіївна Впродовж року, кожен четвер з 15:45 по 16: 20
6. Гурток з народознавства Керівник – Хапайло Наталя Миколаївна Впродовж року, кожен четвер з 16: 20 по 16: 40
7. Гурток «Юні дезайнери» Керівник – Тогобицька Олена Анатоліївна Впродовж року, кожну середу з 16:00 по 16:30
8. Гурток з екологічного розвитку «маленькі ерудити» Керівник – Стефура Юлія Юріївна Впродовж року, кожен вівторок з 15:45 по 16:15
9. Гурток «Віконечко у природу» Керівник – Крайник Станіслава Данилівна Впродовж року, кожну п’ятницю з 16:00 по 16:30
10. Гурток з паперопластики Керівник – Киця Алеся Сергіївна Впродовж року, кожен понеділок з 16:00 по 16:30

Педагогічним арсеналом колективу є досвідчені вихователі, яких призначено керівниками методичних об’єднань міста: вихователів дітей старшого дошкільного віку - керівник Попадинець О.П, засідання асоціації дефектологів – Пустова М.А., інструкторів з фізичного виховання – керівник Чистякова Л.М. Упродовж навчального року проведено 4 відкритих засідання ММО педагогічних працівників ДНЗ міста. Керівниками ММО розроблені професійні поради, рекомендації, проведені консультації, майстер-класи. Усі інші педагогічні працівники закладу не будучи керівниками також відвідували різноманітні тематичні методичні об’єднання (методичні об’єднання вихователів раннього віку, молодшого дошкільного віку, школа ППД тощо).

Аналіз якості освіти в дошкільному навчальному закладі

У 2015-2016 навчальному році зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», «Українське дошкілля», програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програми розвитку дитини від народження до трьох років «Оберіг».

Календарно-тематичне планування відповідає вимогам і принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності.

Варто зазначити, що в дошкільному закладі є необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. У групах створені умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, формуванню пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, творчості та інтелектуальному розвитку малят, зокрема засвоєнню ними елементарних логічних прийомів, вмінню розмірковувати, встановлювати причино - наслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку, робити прості висновки.

Відповідно до річного плану та з метою вирішення поставлених завдань з педагогами були проведені тематичні перевірки:

- дотримання режиму дня з урахуванням програмових вимог;

- використання різних форм організації праці старших дошкільників;

- сформованість культурно-гігієнічних навичок;

- формування різних компетентностей у дошкільників;

- організація та підготовка старших дошкільників до навчання у школі.

В закладі відбувається поглиблене діагностування дітей вихователями та спеціалістами (вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом, практичним психологом). Обстеження проводиться двічі на рік, охоплюючи психічний, фізичний і розумовий розвиток дітей. Показники діагностування дають можливість педагогам оптимально планувати роботу з дітьми по виконанню програмових вимог.

За результатами діагностування дітей (240) визначено, що успішність дітей значно підвищилися:

- високий рівень мали на початку року 43%, в кінці року – 72%;

- середній рівень на початку року мали 29%, на кінець - 16%;

- низький рівень зменшення кількості з 28% до 12%

Моніторинг стану готовності вихованців закладу старшого дошкільного віку до школи проводився за програмою «Впевнений старт».

В травні 2016 року педагогічні працівники нашого закладу великої уваги приділили моніторингу психологічної готовності старших дошкільників до навчання у школі, а саме діагностикою було охоплено такі складові психологічної готовності як мотиваційна (особистісна), емоційно-вольова та інтелектуальна готовність.

На виконання наказу по ДНЗ № 35-од від 11.06.15 р. «Про облік дітей мікрорайону, закріпленого за ДНЗ» була створена робоча група по обліку дітей, що проживають у мікрорайоні. Так на короткотривалому перебуванні знаходилось – 53 дитини.

З метою популяризації дошкільної освіти та охоплення дітей дитсадком було проведені культурно-масові заходи «Новорічна ялинка чекає на Вас у гості», «Стрітення» .

Для дітей, що знаходились у короткотривалому перебуванні систематично проводились навчальні заняття, ігри, їх запрошували на свята та розваги. Батьків вищезазначеної категорії дошкільників запрошувались до консультативного пункту «Паросток», де проводились різні форми роботи спеціалістами дитячого садка. А саме: консультації – «Сучасна дошкільна освіта та її вимоги», «Виховання дитини дошкільного віку», «Роль соціального спілкування у процесі формування особистості», «Психофізичне здоров’я малюка», «Розвиваємо соціальну компетентність дитини в умовах ДНЗ», «Умови для гармонійного розвитку дошкільника», «Здоровим рости малюк», «Як правильно підготувати дитину до школи», «Психологічні порушення дошкільників»; мінні-тренінги – «Чи правильно я виховую свою дитину?», «Методи виховання в родині»; анкетування – «Стилі сімейного виховання», «Час, який Ви проводите з дитиною», «Ви та Ваш малюк» тощо.

Усі заходи та форми роботи, що проводились протягом навчального року, були спрямовані на реалізацію найголовніших завдань освітньої роботи: забезпечення здобуття якісної освіти дітей дошкільного віку за допомогою різних форм, безпечний та літичний перехід дітей від першої ланки освіти – дошкільної до наступної – шкільної.

Аналіз стану здоров'я, фізичного розвитку та харчування дітей в закладі.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі впродовж навчального року здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.34), Положенню про дошкільний навчальний заклад, постанові Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Розклад занять закладу складений згідно з санітарно-гігієнічними нормами.

Згідно положення про медичний кабінет та з метою забезпечення якісного медичного обслуговування в дитячому садку оснащено медичний блок, який складається з медичної та процедурної кімнат, фізкабінету, ізолятора. Медичний кабінет забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення, згідно переліку, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496.

Моніторинг стану здоров’я дітей проводиться комплексно: старшими медичними сестрами ДНЗ – Мироненко Р.В. та Ковальовою В.Г.; спеціалістами – вчителем-дефектологом Рой С.В., практичним психологом Присташ Ю.О., вчителем-логопедом Пустовою М.А., вихователем-методистом Присташ Ю.О. Вихователі спільно з медичним персоналом складають оціночні таблиці показників нервово-психічного розвитку, фізичного та психомоторного, анатомо-фізіологічного розвитку дітей дошкільного віку, результати яких зафіксовані в історіях розвитку дитини, листках здоров’я та в паспортах здоров’я.

План роботи медико-профілактичної діяльності ДНЗ був спрямований на реалізацію таких напрямків:

- організаційна робота;

- лікувально-профілактична робота;

- протиепідемічна робота;

- санітарно-гігієнічна робота;

- робота з дітьми різних медичних груп.

Систематично в дошкільному закладі здійснювався медико-педагогічний контроль за організацією фізкультурних занять, проведенням загартовуючих заходів, організації рухової активності дітей протягом дня. У ході роботи педагоги-фахівці здійснюють низку фізкультурно-оздоровчих заходів: дихальні вправи та ігри; різні види масажу; фізкультурні хвилинки; фізкультурні паузи між заняттями; маніпуляційні вправи; психогімнастики тощо.

Медичними працівниками постійно ведеться санітарно-просвітницька робота, випуск санітарних бюлетенів, пам’яток: «Антропометричні особливості дитини-дошкільника», «Обережно – грип!», «Харчові отруєння дитини», «Як правильно підготовити дитину до щеплення»; проводились бесіди: «Здорова дитина – щаслива родина», «Алергени в харчових продуктах»; виступи з доповідями на педрадах, батьківських зборах: «Загартування дитини», «Порушення та викривлення хребта. Профілактика». Протягом року велася відповідна медична документація, яка контролюється лікарем-педіатром Тітченко Л.П.

Одним з різноманітних факторів, що впливають на стан здоров'я і розвиток дитини-дошкільника є рухова активність. З цією метою в закладі проводили різні форми сумісної діяльності дітей, педагогів та батьків: конкурси, бліц-турніри, спортивні змагання, імітації телевізійних шоу, дні здоров’я, піші переходи та інше.

З метою виявлення фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку інструктором з фізичного виховання Чистяковою Л.М. було проведено діагностування показників з фізичного розвитку згідно вимог програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт.

Велика увага в закладі приділялась лікувально-профілактичній діяльності, яка спрямована на:

проведення поглиблених оглядів дітей: від 1,5 до 3 років; від 3 до 7 років. (1 раз на квартал);

проведення антропометричних вимірювань дітей (1 раз на місяць – діти групи раннього віку, 1 раз на квартал – діти 4-го, 5-го, 6-го років життя);

організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами (дерматологом, , хірургом, ортопедом, окулістом, логопедом) (1 раз на рік);

надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх (за необхідністю);

проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання (постійно);

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів (постійно);

перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу (щоденно);

підрахунок калорійності (постійно);

контроль за закладкою продуктів та зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються (постійно);

м-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з фізичного виховання і гігієнічними умовами проведення всього навчально-виховного процесу (постійно).

Упродовж року значна увага приділялася не тільки медико-профілактичній діяльності дошкільників, але й темі ОБЖД. Проведена робота сприяла активізації та підвищенню ефективності самоосвітньої роботи педагогів, навчально-виховної роботи з дошкільниками по формуванню правил безпечної поведінки в довкіллі.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» № 1591 від 22.11.2004р., наказу МОЗ і МОН України № 242/329 від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування. Вартість харчування однієї дитини в день складає 10 грн. Харчування дітей пільгової категорії (багатодітні та малозабезпеченні родини) становить 5 грн. на день.

Складання меню-розкладу здійснюється старшою медичною сестрою, на підставі розробленого меню ДДО. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом.

Батьківською громадою здійснюється контроль за роботою харчоблоку, щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарне сусідство тощо.

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, розглядались на виробничих нарад, нарадах при завідуючій, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, зборах батьківської ради.

Аналіз адміністративно-господарської діяльності закладу.

Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалася згідно з річним планом. Для забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних та позабюджетних благодійних внесків партнерів – батьків.

Дошкільний заклад має свою опалювальну систему.Забезпечений центральним водопроводом та електропроводом.

Опалювальна система закладу перебуває в належному стані, систематично проводяться поточні та профілактичні ремонти, система забезпечує достатній температурний режим в приміщеннях. Основні приміщення будинку ДНЗ мають безпосереднє природне освітлення. Штучне освітлення мають тільки туалетні кімнати, комори, туалет для персоналу.

В групових кімнатах та спальних приміщеннях достатня наявність вікон. Джерела штучного освітлення забезпечують достатнє рівномірне освітлення всіх приміщень і відповідають нормативам. Розроблені заходи щодо економії електроенергії, щоденно ведеться журнал обліку використання електроенергії. Наказом завідуючої ДНЗ №2 від 04.01.2016р. «Про призначення відповідальних за економне використання тепла, води, електроенергії» призначені відповідальні за економне споживання електроенергії, раціональне і економне використання води і тепла в ДНЗ.

Вентиляційною системою забезпечені всі приміщення дошкільного закладу згідно з проектом, вони знаходяться в належному стані та підлягають систематичному огляду.

Всі приміщення дошкільного закладу забезпечені в достатній кількості інвентарем та знаряддям, які постійно утримуються в належному стані та використовуються за призначенням.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог. Адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці триступеневий: за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, громадського інспектора, Ради дошкільного закладу. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Дана робота проводилася з дітьми, їх батьками та працівниками ДНЗ. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Інформаційно-нормативне забезпечення управлінської діяльності щодо охорони праці й техніки безпеки в закладі достатнє. Організація роботи з охорони праці і техніки безпеки організована у відповідності до основних положень Закону України «Про охорону праці», документація ведеться відповідно до існуючих вимог.

У квітні 2016 навчальному році, після контрольної перевірки, були переглянуті інструкції з охорони праці для працівників усіх категорій, з безпеки життєдіяльності дітей під час навчально-виховного процесу та з електробезпеки. Документація з пожежної безпеки відповідає нормативним вимогам. Існує план евакуації дітей на випадок пожежі, систематично проводились інструктажі з пожежної безпеки.

В квітні місяці 2016 року були проведені тренувальні заходи по ознайомленню дітей з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях. Результати тренування продемонстрували високий рівень обізнаності учасників навчально-виховного процесу з питань НС.

Таким чином, контроль із питань охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ у поточному навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією.

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

Так упродовж року в ході ремонтних робіт та оновлення меблів і матеріалів було витрачено 811000 грн. – бюджетних та 13950 грн. – позабюджетних.

За рахунок цих коштів було придбано:

- 52 євровікна;

- замінено 100 м2 покрівлі даху на другому будинку;

- 54 м2 лінолеуму (в групу № 1 та №9);

- встановлено нові спальні кімнати для дітей групи №1 та № 9;

- замінено поверхні плит на електроплитах в харчоблоці;

- зацементовано доріжки на території дитячого садка (38 м2);

- часткова заміна сантехніки в групах №4,5,8,3;

- заміна шпалер, штор в групах №2,9,1.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивні майданчики, їх обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Для кожної групи виділено окремі непрохідні майданчики. Різноманітним обладнанням забезпечено майданчик для проведення занять з фізичної культури та рухливих ігор на свіжому повітрі. Обладнання майданчиків теж підтримується у належному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються 2 рази на рік затвердженою наказом по ДНЗ комісією. Пісок завозиться 1 раз за літній період. Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно та за графіком двірника.

Під час активної підготовки до літньої оздоровчої роботи з дітьми пофарбовані дитячі та спортивний майданчики.

У весняний період та протягом року проводилася ліквідація частини засохлих дерев. З метою благоустрою території ДНЗ зі спилків дерев облаштовано дитячі майданчики та квітники.

В 2016 році ДНЗ переміг у проекті по створенню Центру адаптації для дітей переселенців із зони АТО де буде проведено капітальний ремонт пральні, двох груп на суму 1300000 грн.

Дякуємо усім батькам, працівникам дитячого садка за підтримку, допомогу та створенню затишного осередку в дитячому садку.

Кiлькiсть переглядiв: 497

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.