Звіт завідувача комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 2 "Кульбабка" Литвин Наталі Василівни перед громадою, батьківською радою та педагогічним колективом за 2018 - 2019 навчальний рік.

Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 2 «Кульбабка» (далі –КДНЗКТ) знаходиться за адресою: 53400, м. Марганець, вул. Єдності, будинок 45–а. ДНЗ є закладом комунальної форми власності, входить до дитячого дошкільного об'єднання, що є структурним підрозділом відділу освіти Марганецької міської ради.

У 2018 – 2019 начальному році в закладі виховувалось 200 дітей. З них 76 дітей раннього віку, 124 дитини дошкільного віку.

Функціонувало 9 груп, де з них:

1 група від 1-го до 2-х років – 15 чол.

3 групи від 2-х до 3-х років – 58 чол.

5 дошкільних груп – 124 дітей

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Всі групи працюють в україномовному режимі.

Дошкільний навчальний заклад № 2 має таку матеріальну базу:

- спортивну залу;

- 2 музичних зали;

кабінети:

- логопедичний, дефектологічний, медичний, кабінет медичної сестри ортоптиста, психологічний, методичний;

- ігрові майданчики, укомплектовані необхідним обладнанням;

- спортивний майданчик з фізкультурним обладнанням;

- музей – кімнату з етнографії;

Кабінети спеціалістів відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та нормам. Мають естетичне оформлення та розташовані у зручному для батьків і дітей місці. Необхідно зазначити, що кабінети спеціалістів навчально-методичного забезпечені, де є - каталоги фахової літератури, ілюстрації, таблиці, сюжетні картини; розробки та конспекти занять; дидактичні ігри та посібники; іграшки.

Всі інші приміщення закладу забезпечені в достатній кількості інвентарем та знаряддям, що утримуються в належному стані та використовуються за призначенням. Харчоблок, пральня забезпечені всім необхідним обладнанням, яке знаходиться у робочому стані.Теплопостачання в дошкільний заклад надходило від модульної котельні, яка побудована у 2016 році за рахунок інвестора.

Фінансово - матеріальне зміцнення закладу відбувалося за кошти місцевого бюджету та за рахунок благодійних внесків партнерів – батьків, а саме: за рахунок ГО проходила закупівля миючих і дезінфікуючих засобів – 24780,65 грн., оплачено роботу за проект «Чистота – запорука здоров’я» - 15000,00 грн., проведена проплата за роботу БТІ в оформленні документів

(технічний паспорт) – 5768,00 грн. завдяки батьківській громаді дитячого садка було придбано : телевізор - 6589,00 грн., сантехнічне обладнання – 5018,30 грн., постільної білизни – 12300,00 грн., новорічне оформлення музичної зали – 1842,00 грн. Позитивною тенденцією є те, що батьківський комітет дошкільного навчального закладу постійно сприяє зміцненню матеріальної бази ДНЗ і створенню сприятливих умов для його розвитку.

За кошти місцевого бюджету проведено ремонт пральні і закуплено дві пральні машини на суму – 147000,00 грн.

З метою стабільного функціонування дитсадка адміністрацією закладу постійно здійснюється контроль за дотриманням правил безпечного знаходження дітей та профілактикою травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом та батьківською громадськістю працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Здійснюється певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

Склад педагогічного колективу КДНЗКТ № 2:

1 завідувач,

1 вихователь-методист,

1 музичний керівник,

1 інструктор з фізкультури,

1 вчитель-логопед,

2 вчителя-дефектолога,

1 практичний психолог,

18 вихователів вікових групп,

3 медичні сестри.

За освітнім рівнем визначено:

з вищою освітою - 15 чол. (30%)

з базовою вищою освітою – 0 чол. (0%)

з неповною вищою освітою – 11 чол. (70%)

За рівнем кваліфікаційної категорії:

вища категорії – 2 педагоги

перша категорія – 4 педагоги

друга категорія – 2 педагоги

спеціаліст -8 педагогів

без категорії – 10 педагогів

педагогічні звання «вихователь – методист» - 3 педагоги

Заслужений працівник освіти України – 1 педагог

Серед загальної кількості педагогів

– 3 педагоги мають педагогічне звання «вихователь-методист» (Литвин Н.В., Попадинець О.П., Крайник С.Д.),

1 педагог має почесні звання «Відмінник освіти України», «Заслужений вчитель України» (Крайник С.Д.).

З метою покращення професійного та методичного рівня в закладі забезпечувалося безперервне підвищення кваліфікації вихователів закладу при КЗВО «Дніпровській академії неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради. В 2018-2019 році курсову перепідготовку пройшли 8 педагогів, що становить 100% виконання перспективного плану. Навесні 2019 року вихователь Крайник С.Д. брала участь у Фестивалі педагогічних інновацій «EDU_FEST Dnipro-2019». За підсумками роботи учасник отримав почесну грамоту КЗВО «Дніпропетровська академія неперервної освіти»

Важливим напрямком науково-методичної роботи як на міському рівні, так і у дошкільному навчальному закладі є робота з молодими та малодосвідченими вихователями.

З метою удосконалення педагогічної майстерності педагоги закладу постійно підвищують свій професійний рівень навчаючись у вищих навчальних закладах.

Навчально-виховний процес в закладі здійснювався згідно Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція), реалізуючись за програмовими вимогами «Українське дошкілля», «Впевнений старт», «Оберіг», «Дитина».

На виконання завдань, намічених у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Педагоги спрямовували зусилля, аби створити таке розвивальне середовище, у якому кожна дитина не тільки отримувала знання від дорослого, а могла активно рухатися та розвивати свої здібності, діяти самостійно, шукати відповіді на запитання і ставити нові, почуватися захищеною, упевненою у власних силах. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив подальше своє відображення в пошуково-дослідницькій діяльності, іграх, екскурсіях, цільових прогулянках. В роботі з дітьми поряд із традиційними, використовувались нетрадиційні підходи.

Більшість педагогів ДНЗ прагнули до побудови педагогічного процесу на засадах суб’єкт - суб’єктного спілкування (співпраця, робота в групах, в парах). Працюючи з дітьми вихователі намагалися керуватися насамперед їхніми інтересами, потребами, нахилами, врахувати особливості й індивідуальний темп розвитку кожної дитини.

Оцінюючи якість педагогічної праці у цьому навчальному році враховували перш за все вихованість дітей, їх комунікабельність, загальний розвиток, вміння застосувати набуті знання на практиці, емоційний фон в групі.

Дані педагогічного дослідження досягнень випускників КДНЗКТ та вивчення стану навчально-виховної роботи зі старшими дошкільниками показали, що робота ведеться на достатньому рівні.

У 2018 – 2019 навчальному році дошкільний навчальний заклад продовжував діяльність по впровадженню елементів інклюзивного навчання. З даними дітьми працювали фахівці: вчитель-дефектолог – Залогіна Е.М., вчитель-дефектолог – Ткаля О.П., вчитель-логопед – Кравцова М.Ф., практичний психолог – Лашнець Т.Ю.

В дошкільному закладі зібраний пакет нормативно – правових документів з питань інклюзивного навчання, якими керуються спеціалісти дошкільного закладу

Елементи інклюзивного навчання та виховання охопило таку категорію дітей в нашому дитячому садку, як:

- з вадами інтелектуального розвитку,

- з затримкою психічного розвитку,

- з тяжкими вадами мовлення,

- з порушеннями зору,

- з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром.

Головною метою інклюзивного навчання КДНЗКТ № 2 «Кульбабка» стала реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім'ї у вихованні і розвитку дитини.

У своїй роботі з дітьми, спеціалісти нашого ДНЗ використовують ряд комплексних та спеціальних, корекційних програм.

Слід зазначити те, що з метою забезпечення дошкільною освітою дітей з особливими потребами, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об'єднання зусиль дошкільного навчального закладу, лікарської амбулаторії і батьків у створенні оптимальних умов для їх навчання, виховання і розвитку в умовах ДНЗ спеціалісти нашого дошкільного закладу докладають масу зусиль, що у свою чергу відзначається на результативності розвитку наших вихованців.

З метою розвитку творчого потенціалу дитини, життєвої соціальної компетентності дітей дошкільного віку, в закладі педагогічні працівники активно працювали над реалізацією варіативної складової БКДО через надання батькам безоплатних освітніх послуг у формі гурткової роботи з вихованцями:

- «Гурток з народознавства» - керівник Рибаченко І.П.;

- «Маленькі танцюристи» - керівник Кисельова Л.Г..;

- «Юні Петриківці» - керівник Стовбур С.В.

- «Віконечко у природу» - керівник Крайник С.Д.;

- «Юні дизайнери» - керівник Тогобицька О.А.;

- «Шаховими стежинами» - керівник Стефура Ю.Ю.

- «Маленькі актори» - керівник Чистякова Л.М.

Впродовж року діти опановували елементам ритмічних рухів, вчили віршики, співали пісні, ставили театралізовані вистави, опанували навичками малювання за елементами Петриківського розпису.

Гурткова робота в закладі сприяла художньо-естетичному, патріотичному вихованню, розвивала мовлення, творчу уяву, фантазію, надавала гарний позитивний настрій дітям, бажання творити добро.

З підготовки дітей до навчання в школі педагогічний колектив дошкільного закладу проводив планомірну роботу, вдосконалюючи зміст, форми і методи роботи з дітьми старшого дошкільного віку за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Педагоги закладу проводили кропітку роботу з дітьми п’ятирічного віку як на заняттях та в повсякденні, щодо інтелектуальної готовності в системі роботи ДНЗ. Що передбачає розвиток пізнавальних здібностей та чуттєвого досвіду в різних видах діяльності, навчаємості, вміння робити самостійні висновки, розвиток дрібної моторики, зорового та слухового сприйняття, мовлення і мислення. Як наслідок ґрунтовно організованої роботи з п’ятирічками вихованці груп старшого дошкільного віку на кінець навчального року виявляють високий рівень оволодіння навчальними вміннями і навичками (організаційними, загально-пізнавальними, загально-мовленнєвими, оцінно-контрольними).

З метою залучення батьків до педагогічного процесу в закладі постійно працює клуб «Школа для батьків», консультативний пункт «Паросток». Згідно плану проведені батьківські збори: «Як дошкільник стає школярем», «Дитина йде до школи» (травень 2019р.);

Спеціалістами ДНЗ проведені :

консультації для батьків (індивідуальні та під групові):

- «Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї на етапі підготовки дитини дошкільного віку до навчання у школі» (вересень 2018);

- «Здорова дитина – щаслива родина» (листопад 2018);

- «Про сімейне виховання» (грудень 2018);

- «Психолого-педагогічний супровід майбутніх першокласників» (січень 2019);

- «Формування основ національної самосвідомості шляхом народознавчої роботи» ( березень 2019);

виготовлені теки-пересувки:

- «У центрі уваги – здорова сім’я»;

- «Здорова дитина – скарб родини»;

- «10 порад батькам»:

Для визначення результативності роботи дитсадка з сім’ями вихованців практичним психологом Лашнець Т.Ю. у вересні проведено анкетування батьків «Чи із задоволенням дитина йде до дитячого садочку?».

Результати анкетування свідчать, що:

84% батьків зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої;

батьки (87%) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей;

69% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку навчання і виховання дітей оцінюються позитивно,високий рівень задоволеності роботою дошкільного закладу і його педагогічним колективом мають 90% опитаних батьків, середній рівень – 10%.

У батьківських куточках вихователі систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання старших дошкільників, показники сформованості базових якостей особистості, ознайомлення з ефективними методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності.

Теоретичним підґрунтям для пошуку і розробки співпраці дошкільної та початкової ланок, та партнерства з батьками стала розроблена структурно-функціональна модель взаємодії дитячого садка та сім’ї на етапі підготовки дітей до навчання у школі.

ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Харчування дітей протягом навчального року відповідає встановленим грошовим нормам. Вартість харчування: з місцевого бюджету – 3 грн., батьківська оплата - 12 грн. на одну дитину.

У порівнянні з минулими роками харчування покращилось. В осінньо-зимовий весняний період проводилася С - вітамінізація третіх страв з метою профілактики гострих респіраторних і вірусних інфекцій.

В літній період харчування дітей забезпечувалося різноманітними фруктами та овочами, соками. Також проведено два курси оздоровлення дошкільників кисневими коктейлями.

Для оцінки ефективності харчування проводиться аналіз фізичного розвитку дітей. Одночасно з цим враховуються й абсолютні показники приросту маси тіла за певні проміжки часу – за місяць чи за квартал, які заносяться в журнал антропометричних даних.

Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображаються в журналі контролю за харчуванням, розглядаються на виробничих нарадах. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ І ВІДВІДУВАННЯ ДІТЬМИ ЗАКЛАДУ

Пріоритетним питанням у 2018-2019 н.р. було і є забезпечення і збереження фізичного психічного та духовного здоров’я дітей шляхом системного планового оздоровлення за допомогою сучасних методик оздоровлення і загартування.

Дошкільний навчальний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання відповідає нормативним вимогам.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. В травні 2019 року пройшов поглиблений медичний огляд дітей сімейним лікарем, лаборантами міської амбулаторії, логопедом та практичним психологом закладу. Результати обстеження занесені до індивідуальної медичної карти кожного вихованця.

Аналіз захворюваності дітей медпрацівниками здійснювався щоквартально. Результати медичного та методичного контролю за станом фізичного виховання відображаються в картках контролю.

На основі аналізу захворюваності розроблені заходи щодо зниження захворюваності. Облік захворюваності проводиться на основі часу відсутності дитини в закладі через хворобу (форма 055-У), якості проведеного лікування і згідно з рекомендаціями щодо оздоровлення в картках дітей (форма 026-У).

У дошкільному навчальному закладі здійснюється комплексний підхід до оздоровлення дітей, а саме у системі формування культури здоров’я: лікувальні профілактичні вправи, масажі, хвилинки тощо, фізкультурно-оздоровчі заходи.

Систематично вихователями проводився моніторинг основних показників розвитку дітей. Результати зафіксовані у «Паспортах здоров’я» та «Картках здоров’я». За необхідністю виконувалася корекційно-відновлювальна робота з дітьми.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2018-2019 н.р.

Підводячи підсумки роботи закладу за рік встановлено, що організація роботи була проведена на достатньому рівні.

В закладі створені всі сприятливі умови на здобуття дітьми безоплатної дошкільної освіти, формування інноваційної особистості дитини. Освітній процес має тенденцію до розвитку: підвищується фаховий рівень педагогічних працівників, покращується зміст і організація навчально-виховного процесу в закладі, поступово зміцнюється матеріально-технічна база навчальних закладів, забезпечується харчування дітей, здійснюється на належному рівні оздоровча робота.

Однак, є ще ряд проблем і завдань, над вирішенням яких слід працювати у новому 2019-2020 році.

З метою підвищення науково-методичного потенціалу педагогів, удосконалення якості навчально-виховного процесу, реалізації завдань на Y етапі (системно - утворюючого):

загальнообласної науково-методичної проблем «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (Y етапі – системно - утворюючого);

загальноміської науково-методичної проблеми методичної служби відділу освіти «Оптимізація процесу соціалізації засобами інноваційного наповнення освітнього середовища в умовах громадянського суспільства»;

єдиної науково-методичної проблеми дошкільних навчальних закладів міста «Психолого-педагогічний супровід формування соціально зрілої особистості дітей дошкільного віку»

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу у 2019 – 2020 навчальному році буде працювати над такими головними пріоритетними завданнями:

1. Продовжити ведення активної роботи щодо охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку - 98%; та утримання 100% показника дітей 5-ти річного віку, які проживають у мікрорайоні, з метою надання форм розумової, аналітико-синтетичної діяльності, пізнавальної активності, високого рівня морально – вольових якостей конкретних знань, умінь, навичок.

2. Продовжувати роботу над реалізацією V етапу (підсумкового):

- загальнообласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

- загальноміської науково-методичної проблеми методичної служби відділу освіти Марганецької міської ради «Комплексна цільова програма розвитку дошкільної освіти міста на 2018-2023 роки «Дошкілля Марганця»;

3. Продовжити роботу з національно - патріотичного виховання засобами мовленнєво-комунікативної діяльності, музичного та екологічного виховання дошкільників.

4. Удосконалити роботу системи психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з особливими потребами.

5. Працювати над формуванням економічного виховання дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу.

6. Впроваджувати елементи інноваційних педагогічних технологій з метою розв’язування проблеми мовленнєвого розвитку дошкільнят.

Кiлькiсть переглядiв: 172

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.