Звіт керівника

Комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу

2» «Кульбабка»

ЛИТВИН НАТАЛІ ВАСИЛІВНИ

перед батьками, колективом та громадськістю з питань

статутної діяльності закладу у 2014 – 2015 навчальному році

м. Марганець

Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 2 «Кульбабка» - заклад освіти і виховання дітей віком від 1 року до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та колективного договору.

Розташований за адресою: вул. Радянська, 45-А

функціонує з 1935 року.

Проектна потужність - 136 місць.

Режим роботи установи – 10.5 годин; з 7:00 до 17.30

Працює чергова група – 12 годин; з 6.00 до 18.00

Функціонує – 11 груп.

Станом на 16 липня у нас в садочку перебуває – 265 дітей.

На 2014 – 2015 навчальний рік дошкільний навчальний заклад було укомплектовано таким чином:

Групи раннього віку (1-2 роки життя) : 1 група

Групи ясельного віку (2-3 рік життя): 3 групи;

Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.): 1 група;

Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.ж.): 2 групи.

Спецгрупи: логопедична – 1 група

Дефектологічна – 1 група

Групи короткотривалого перебування – 2 групи

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2014 – 2015 н. р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку. Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», «Українське дошкілля», програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програми розвитку дитини від народження до трьох років «Оберіг».

ДНЗ №2 повністю укомплектований педагогічними кадрами. Усього 27 працівників. З них: 1 завідуюча, 1 вихователь-методист, 2 музичні керівники, 1 вчитель-логопед, 1 вчитель-дефектолог, 1 практичний психолог, 1 інструктор з фізичного виховання. З 27 педпрацівників мають

- вищу освіту - 14 чол.;

- базову вищу – 1 чол.;

- неповну вищу освіта – 12 чол.

Зважаючи на аналіз освітньої роботи, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив разом із батьками визначає такі пріоритетні завдання:

1. Поліпшити якість освітньо – виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності Формування в участників освітньо – виховного процесу активної життєвої позиції щодо власної безпеки, озброєння навичками безпечної поведінки в довкіллі.

2. Розпочати роботу над забезпеченням інтегративного підходу до організації трудової діяльності дошкільників

3. Продовжити працювати над розвитком морально-духовної якості дошкільника як важливого чинника соціалізації особистості. Формування чуття громадянської свідомості.

Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ№2 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності. Всі завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок. Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

· вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для формування навичок дослідницької діяльності під час занять з образотворчого мистецтва, втілення принципу інтеграції, (фрагменти експериментальної роботи);

· осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

· залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника за допомогою реалізації дитиною свого «Я – фізичного».

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ДНЗ забезпечений. Дошкільний заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих; групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально- ігрове середовище.

Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

Управлінська діяльність.

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ДНЗ№ 2 «Кульбабка» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

У 2014-2015 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року , виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестувалися. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалися уникати конфліктів, будувати стратегію розв’язання конфліктних ситуацій.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Один раз на квартал (останній тиждень листопада та лютого) проводився Тиждень безпеки дитини, 2-й вівторок кожного місяця – «День зеленого вогника». До роботи з приводу цього питання залучалися батьки.

Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців.

Методична робота.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ДНЗ на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

З метою підвищення науково-методичного потенціалу педагогів, узагальнення, розповсюдження ППД, удосконалення якості освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі та усунення недоліків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, колектив дошкільного закладу визначив пріоритетні завдання:

1. Забезпечити в ДНЗ охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років – 98% та утримання дітей 5-ти річного віку – 100%, які проживають у мікрорайоні, з метою зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, а також підвищення їх пізнавальної активності, високого рівня морально – вольових якостей, умінь, навичок.

2. Урізноманітнити колективні форми організації співробітництва ДНЗ з сім’єю: проведення вечорів-запитань і відповідей, засідання “круглого столу”, занять-тренінгів з метою формування всебічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

3. Розпочати поглиблену роботу з питання організації трудового виховання дітей дошкільного віку в природному середовищі як одного із засобів всебічного розвитку дітей (праця на ділянках, у куточках природи, праця по догляду за тваринами та рослинами).

4. Удосконалювати роботу зі створення розвиваючого середовища для формування творчої особистості засобами екологічного виховання: організувати діяльність екологічних дослідницьких центрів в групах; використовувати природничий матеріал в художній (ручній) праці дітей та на заняттях із зображувальної діяльності; виготовлення колекцій та гербаріїв.

5. Зміцнювати матеріально-технічну базу дошкільного навчального закладу: ремонт музичного залу та групових кімнат; оновлення фізкультурного обладнання спортивного залу, дидактичних матеріалів в групах; оснащення науково-педагогічної літератури в методичному кабінеті.

Одним з головних завдань методичної роботи закладу – проведення атестації педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників закладу проводилась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 6 жовтня 2010 р. № 93 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за №1255/18550 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти України від 20.12.2011 р. за № 1473, «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 р. за № 14/20327 та згідно з перспективним графіком атестації педагогічних кадрів.

У 2014 – 2015 н.р. 4 педагогічні працівники пройшли чергову атестацію, що складає 14,8% від загальної кількості працівників дошкільної установи.

Протягом року педагоги, що атестовувались проводили ряд відкритих заходів. Присташ Ю.О., практичним психологом, було проведено семінар-тренінг «Психолого – педагогічні аспекти психологічного здоров'я та рівня стресостійкості дітей дошкільного віку» (жовтень 2014 р.), відкрите психокорекційне заняття «Посмішка» (січень 2015 р.), психологічний семінар для практичних психологів та вихователів-методистів міста на тему: «Вивчення індивідуальних особливостей дитини як основа її індивідуального освітнього маршруту» (квітень 2015 р.). Музичний керівник – Кисельова Л.Г. приймала активну участь у методичних та культурно-освітніх заходах дошкільного закладу і міста: «Паняночка-Марганчаночка» ( жовтень 2014 р.), «Маленький принц» (2014 р.), у творчих виставках до Дня Дошкілля (2013-2015 рр.), до Дня міста (2014 р.), День учителя (2014 р.). Попович С.С. провела для вихователів закладу та міста відкриті заняття: «Водичка» (2014р.), «Весела подорож до весняного лісу» (березень 2015 р.). У 2014 році інструктор з фізвиховання, Чистякова Л.М. провела відкриті заняття з фізичного розвитку: «Силачі» (2015 р.), «Малі олімпійські ігри» (2014 р.), «У подорож до лісовичка» (2014 р.) та розробила ряд консультацій: «Рухливі ігри на прогулянці – один із ефективних засобів розвитку рухової активності дитини та профілактики гіподинамії»(2015 р.), «Загартування як одна з форм оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку» (2014 р.). Для батьків виготовила буклети з методичними рекомендаціями «Гра як ефективний засіб фізичного здоров’я вашого малюка» (2015 р.).

За рішенням атестаційної комісії педагогічних працівників було атестовано:

- практичному психологу – Присташ Юлії Олексіївні, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

- музичному керівнику – Кисельовій Людмилі Григорівні – підтверджено раніше встановлений 9 тарифний розряд, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;

- вихователю – Попович Світлані Сергіївнії – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст»;

- інструктору з фізичного виховання – Чистяковій Ларисі Михайлівні – підтверджено 7 тарифний розряд.

Для реалізації головних завдань річного плану, адміністрацією дошкільного навчального закладу на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів та сплановані різні форми методичної роботи з кадрами. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователь Попович С.С., музичний керівник, Кисельова Л.Г., практичний психолог Присташ Ю.О., інструктор з фізичного виховання Чистякова Л.М., пройшовши курси підвищення кваліфікації при ДОІПП.

Згідно річного плану освітньої роботи закладу на 2014-2015 рік вихователі ДНЗ провели відкриті заняття для педагогів міста:

§ Хапайло Н.М. – заняття «Намисто до українського костюму»;

§ Грицуля Н.В. – відкрита денна прогулянка «Осіння прогулянка»;

§ Попович С.С. – заняття «Водичка»;

§ Кисельова Л.Г. – заняття «Чарівні звуки»;

§ Тогобицька О.А. – заняття «У родинному колі»;

§ Стовбур С.В. – заняття «Країна математичних знань»;

§ Постоєнко О.В. – заняття «Весняні квіти»;

§ Рибаченко І.П. – заняття «Подорож до країни математики та граматики».

Слід відзначити високий та методично правильний рівень проведення цих заходів, творчий підхід педагогів до їх підготовки, інноваційність та креативність.

З метою підвищення професійної майстерності працівників дитсадка протягом навчального року проводились різні заходи:

- в жовтні 2014 року проведено психолого-педагогічний семінар практичним психологом, Присташ Ю.О. на тему: «Обдарована дитина. Проблеми виховання та навчання обдарованих дітей»;

- в січні 2015 року вихователем-методистом, Талапою Н.О., проведено семінар-практикум: «Формування трудових умінь та навичок засобами художньої праці»:

Необхідно підкреслити те, що усі педагогічні працівники ДНЗ активно приймають участь у міських конкурсах та виставках. Так у березні 2015 року вихователь середньої дошкільної групи, голова ПК, Попадинець О.П., представила разом з іншими вихователями нашого міста свій досвід роботи на тему: «Формування емоційної сфери особистості» на обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015». У квітні 2015 року прийняли участь у конкурсі «Петриківка – душа народу», де представили свій творчий потенціал у малюнках та поробках. Протягом навчального року вихователі та спеціалісти дошкільного закладу приймали участь у проведенні різноманітних акцій:

- «Діти Марганця проти війни»;

- «Дошкільникам Слов’янська від дошкільників Марганця»;

- «Зігріємо серце воїна»;

- «16 днів проти насильства».

Систематично в дитячому садку проводились тематичні тижні, дні та місячники:

- методичний тиждень (грудень 2014 р.);

- тиждень психолога (квітень 2015 р.);

- тиждень педагогічної майстерності (травень 2015 р.);

- тиждень з охорони праці (квітень 2015 р.);

- тиждень з БЖД (квітень 2015 р.);

- Всеукраїнський День Дошкілля;

- Всеукраїнський день психологічного здоров’я;

- День цивільного захисту (квітень 2015 р.);

- Відзначення Дня народження Т.Г. Шевченка (березень 2015 р.);

- День захисту дітей (червень 2015 р.).

В травні 2015 року відповідно до наказу ДДО від «Про проведення місячника майстерності в дошкільних навчальних закладах» вихователем-методистом Талапою Н.О. та вихователем-методистом ДНЗ №16, Коваленко О.Г., було проведено методичний конструктор присвяченій темі: «Формування адаптації до умов сучасного життя фізично розвиненої особистості засобами фізичної культури та здоров’язберігаючих технологій».

В дошкільному навчальному закладі діє «Педагогічна гостина молодого вихователя». Вихователем-методистом розроблена тематика засідань та консультацій на рік. В травні 2015 року педагоги-початківці звітували про свої успіхи в навчально-виховному процесі, ділились досвідом, розповідали про те, чого вдалося досягти за навчальний рік. Керівником «Школи молодого вихователя» на початку та в кінці року продіагностовано молодих вихователів з виявлення рівня професійної майстерності.

Працюючи на підвищення педагогічної майстерності працівників, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

· 4 засідання педагогічної ради: «Про завдання діяльності колективу на 2014 – 2015 н.р.» (серпень); «Формування здорової особистості засобами оздоровчих та здоров’язберігаючих технологій в ДНЗ» (листопад); «Організація екологічного виховання в дошкільному навчальному закладі як ефективного засобу всебічного розвитку особистості» (лютий); «Про підсумки роботи закладу у 2014 – 2015 н.р» (травень);

· консультації для педагогічних працівників (щомісяця);

· методичні об’єднання (4 рази на рік);

· тижні майстерності (квітень 2015 року).

Переваги надавалися формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Результати навчально- виховного процесу.

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх групах.

Робота з наступності із школою та батьками.

Робота дошкільного навчального закладу із сім’єю та школою здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 8, 27, 36), Положенню про дошкільний заклад.

Напрямком роботи нашого дошкільного закладу є співпраця з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками дошкільного закладу; активне залучення сім’ї до навчального процесу; свобода вибору батьками групи, вихователів тощо.

Колектив закладу удосконалює умови своєї роботи для того, щоб батьки вихованців або особи, які їх замінюють стали активними учасниками навчально-виховного процесу. Виходячи з цього, педпрацівники ДНЗ ставили перед собою завдання:

- розширення знань батьків про можливості та особливості раннього та дошкільного дитинства;

- підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

- надання ґрунтовної практичної допомоги та залучення батьків до спільної діяльності.

Для реалізації поставлених завдань по співробітництву ДНЗ та сім'ї впродовж навчального року проводились такі заходи: батьківські конференції (жовтень 2014 р. та березень 2015 р.), на яких знайомили батьків з особливостями спільного виховання та навчання дітей, новітніми формами співробітництва та його значенням у процесі виховання всебічно розвиненої особистості.

Протягом навчального року здійснювалась робота батьківського всеобучу: консультації, Дні відкритих дверей (вересень 2014 р., травень 2015 р.), засідання «Батьківського клубу» (2 рази на рік), лекторії, зустрічі за «круглим столом» зі спеціалістами ДНЗ (грудень 2014 року), робота батьківського комітету. Упродовж року планується робота психолого-консультативного пункту для батьків «Паросток», до складу якого входять досвідчені педагоги, вчителі-дефектологи, вчитель-логопед. Дієвими формами педагогічної пропаганди є проведення Днів відкритих дверей для батьків, залучення представників батьківської громадськості до проведення відкритих форм роботи з дітьми: занять, свят, розваг, конкурсів, екскурсій, гурткової роботи.

Для закріплення вивченого матеріалу з дітьми, ознайомлення батьків, в роботі широко використовувався демонстраційний матеріал, дидактичні ігри з друкованою основою та папки-пересувки.

У кожній групі оформлені батьківські куточки, папки-пересувки за різними тематичними циклами, випускаються тематичні газети:

· «Безпека вашого малюка»;

· «Як виховати здорову дитину»;

· «Раціональне харчування влітку»;

· «Ваша дитина має права»;

· «Загартування дітей влітку»;

· «Вітання»;

· «Оголошення»;

· «Поради психолога».

Вивчаючи рейтинг роботи дошкільного закладу в нашому дитячому садочку проводилось вивчення ставлення батьків до роботи ДНЗ, до різних напрямків педагогічної діяльності колективу, та їх думок щодо розвитку дітей. Рівень задоволення батьків роботою ДНЗ було визначено за результатами анкетування, який відповідає високому рівню.

Адміністрація ДНЗ постійно здійснювала контроль за роботою педагогів з батьками. Проводила аналіз ефективності форм та методів роботи з батьками, індивідуальні бесіди ставлення батьків до ДНЗ, рейтингу педагогів тощо.

Працівники активно залучали батьків до участі в роботі гуртків, проведенні свят, розваг, спільних виставок:

· «Осінь-чарівниця»;

· «В садочку осінь всіх запрошує на бал»;

· «Ой, весела в нас зима, веселішої нема»;

· «Миколай, Миколай, до нас у гості завітай!»;

· «Щедрий вечір, добрий вечір»;

· «Свято матусі»;

· «Рід, родина, моя Україна!»;

· «Котилась писанка».

Впродовж навчального року з сім’ями групи ризику, багатодітними та малозабезпеченими проводилась робота з питання виховання та навчання дітей, правильній організації сприятливих умов для їх розвитку вдома. В консультативному центрі ДНЗ для консультування з батьками запрошувались соціальні служби, які надавали їм певну допомогу та контролювали питання захисту дітей. Діти, що входили до цієї групи запрошувалися в ДНЗ на різноманітні заходи, відвідували групи короткотривалого перебування, де могли здобувати усі необхідні знання.

Таким чином моніторинг роботи з батьківською громадою дає змогу констатувати наступне: співпраця є злагодженою, цілеспрямованою, наполегливою, продуктивною, близько 80% батьків закладу приймають активну участь у процесі виховання та навчання дошкільнят.

Але залишилось невирішеним в роботі з батьками і такі проблеми, як: підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів, урахування вікових особливостей характеру батьків, залучення батьків до участі в батьківському всеобучі.

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в батьківських куточках.

Відповідно із Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» та Листа Міністерства освіти і науки України від 18.08.2010р. № 1/9-570 на особливому контролі дошкільний заклад тримає питання наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи.

З цією метою дитячий садок із загальноосвітніми навчальними закладами №12 та №11 м. Марганця укладено угоду про співпрацю, в якій передбачено заходи, що спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів перших класів. 1 вересня 2014 року було затвердженню спільний план освітньої роботи ДНЗ та ЗОШ на навчальний рік. Починаючи з березня 2014 року діти старшого віку відвідували підготовчі заняття для майбутніх першокласників. Кожної середи тижня до дітей старших груп приходила вчителька початкових класів ЗОШ №12, яка проводила підготовчі заняття.

Необхідно відмітити, в групах дітей шостого та сьомого року життя створені всі необхідні умови для повноцінного проживання дітьми дошкільного дитинства та для підготовки їх до подальшого навчання у школі.

Робота з підготовки дітей до школи ведеться за психолого-педагогічними проектами, групи повністю укомплектовані дидактичним та роздавальним матеріалом, який відповідає вимогам програми «Впевнений старт».

Були визначені вимоги, яким має відповідати предметно-ігрове середовище:

- надавати дитині свободу;

- бути доцільним, зручним, інформативним;

- створювати образ того чи іншого процесу;

- налаштовувати на позитивні емоції, добре впливати на світосприйняття й самопочуття;

- забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом;

- сприяти розвиткові природної цікавості дитини до пізнання світу.

Це допомогло розкрити самостійну творчу активність дошкільнят, надати їм право власного вибору, збільшити міру їхньої свободи. В батьківських вітальнях наявні папки-пересувки, наочні матеріали, виставки дитячих робіт.

При підготовці дитини до школи велику увагу вихователі приділяли мовленнєвому розвитку дитини, який необхідний їй для успішного подальшого навчання. Під час занять з розвитку мовлення дітей навчають основам грамоти, готують руку до письма через графічні завдання. За рекомендаціями ДОІППО придбані зошити з різних розділів програми (розвиток мовлення, логіко-математичний розвиток, ознайомлення з навколишнім, художньо-естетичний розвиток). Завдання виконують в групах під час занять та індивідуальної роботи у другу половину під наглядом педагога. Завдання в зошитах виконуються систематично. Домашні завдання не задаються.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників стоїть на контролі адміністрації ДНЗ та постійно вивчається, аналізується вихователем-методистом.

Проводились спільні заходи між педагогічним колективом ДНЗ №2 і ЗНЗ №11, ЗНЗ №12, а саме:

- дні відкритих дверей (вересень 2014 р., травень 2015 р.);

- 3 взаємовідвідування (перегляди занять в ДНЗ, уроків у школі);

- 1 засідання круглого столу (листопад 2014 р.) з питання забезпечення літичного та безболісного переходу дітей до навчання у школі;

- протягом навчального року проводились тематичні виставки дитячої творчості: « Я іду до школи», «Що мені знадобиться в школі?», «Я – першокласник».

В дошкільному навчальному закладі працює психолого-педагогічний консультативний пункт «Паросток» для батьків та дітей, які не відвідують ДНЗ. Мета консультативного пункту – реалізація Закону України «Про дошкільну освіту», охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону, які не відвідують ДНЗ міста.

Батькам дошкільнят було надано індивідуальні консультації логопедом, тифлопедагогом, вчителем-дефектологом, практичним психологом а саме:

- «Тренуємо пальчики»

- «Артикуляційні поради»

- «Корисні вправи для очей»

- «Вправний язичок»

- «Пріоритетні напрямки творчої особистості»

- «Чи готова дитина до школи?»

- «Адаптація дитини в дитячому садку» тощо.

У жовтні місяці 2014 р. успішно проведений День відкритих дверей для батьків і громадськості з метою ознайомлення батьків з програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», режимними моментами з показом презентації навчальних занять у кожній віковій групі.

Таким чином, слід підкреслити те, що усі сумісні заходи дитячого садка та початкових шкіл були систематичними та продуктивними, що у свою чергу якісно вплинуло на підготовку дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

Організація харчування.

Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Харчування дітей в ДНЗ у 2014-2015 н.р. здійснювалось на 60% проплаті від батьків та 40% з міського бюджету, за перспективним тижневим меню. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема :

- чітке дотримання режиму;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

- організація фізичного виховання;

- систематичне щеплення дітей;

- проведення загартовуючих процедур .

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки .

Матеріально-технічна база.

Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалася згідно з річним планом. Для забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних та позабюджетних благодійних внесків партнерів – батьків.

Дошкільний заклад має опалювальну систему, яку обслуговує Марганецька тепломережа. Забезпечений центральним водопроводом та електропроводом.

Опалювальна система закладу перебуває в належному стані, систематично проводяться поточні та профілактичні ремонти, система забезпечує достатній температурний режим в приміщеннях. Основні приміщення будинку ДНЗ мають безпосереднє природне освітлення. Штучне освітлення мають тільки туалетні кімнати, комори, туалет для персоналу.

В групових кімнатах та спальних приміщеннях достатня наявність вікон. Джерела штучного освітлення забезпечують достатнє рівномірне освітлення всіх приміщень і відповідають нормативам. Розроблені заходи щодо економії електроенергії, щоденно ведеться журнал обліку використання електроенергії. Наказом завідуючої ДНЗ №2 від 05.01.2015 р. «Про призначення відповідальних за економне використання тепла, води, електроенергії» призначені відповідальні за економне споживання електроенергії, раціональне і економне використання води і тепла в ДНЗ.

Вентиляційною системою забезпечені всі приміщення дошкільного закладу згідно з проектом, вони знаходяться в належному стані та підлягають систематичному огляду.

Всі приміщення дошкільного закладу забезпечені в достатній кількості інвентарем та знаряддям, які постійно утримуються в належному стані та використовуються за призначенням.

У 2014 – 2015 році згідно плану розвитку дитячого садка були поновлені меблі (столи, стільці в молодшій групі, шафи, дитячі куточки), майже в усіх групах придбанні інформаційні стенди для батьків та психолога, які відповідають вимогам сучасності.

Оснащені робочі місця спеціалістів, кабінети вихователя-методиста та практичного психолога, на які було витрачено близько 5 тисяч гривень.

Було закуплено холодильник в харчоблок та замінені плити на електроплитах. Утримання і облаштування будівель та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів, чому засвідчує акт прийомки.

Протягом навчального року проведено частковий ремонт ДНЗ за рахунок заощаджень батьків, а саме:

· заміна шпалер, штор в музичному залі;

· відремонтовано підйоми на другий поверх;

· часткова заміна труб водопостачання, проведено ремонт умивальної кімнати в корекцій групі;

· ремонт старшої групи;

· частковий ремонт 1-ї ясельної групи;

· пофарбування спортивного залу та методичного кабінету.

Загальна кількість витрачених коштів на ремонт за минулий навчальний рік становить 24270 грн.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивні майданчики, їх обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Для кожної групи виділено окремі непрохідні майданчики. Різноманітним обладнанням забезпечено майданчик для проведення занять з фізичної культури та рухливих ігор на свіжому повітрі.

Обладнання майданчиків теж підтримується у належному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються 2 рази на рік затвердженою наказом по ДНЗ комісією. Пісок завозиться 1 раз за літній період. Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно та за графіком двірника.

Під час активної підготовки до літньої оздоровчої роботи з дітьми пофарбовані дитячі та спортивний майданчики.

У весняний період та протягом року проводилася ліквідація частини засохлих дерев. З метою благоустрою території ДНЗ зі спилків дерев облаштовано дитячі майданчики та квітники.

Піклувальна Рада дошкільного закладу сприяє зміцненню матеріальної бази ДНЗ і створенню сприятливих умов для його розвитку.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці триступеневий: за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, громадського інспектора, Ради дошкільного закладу. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Дана робота проводилася з дітьми, їх батьками та працівниками ДНЗ. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Інформаційно-нормативне забезпечення управлінської діяльності щодо охорони праці й техніки безпеки в закладі достатнє. Організація роботи з охорони праці і техніки безпеки організована у відповідності до основних положень Закону України «Про охорону праці», документація ведеться відповідно до існуючих вимог.

У 2014 – 2015 навчальному році були переглянуті інструкції з охорони праці для працівників усіх категорій, з безпеки життєдіяльності дітей під час навчально-виховного процесу та з електробезпеки. Документація з пожежної безпеки відповідає нормативним вимогам. Існує план евакуації дітей на випадок пожежі, систематично проводились інструктажі з пожежної безпеки.

В квітні місяці 2015 року були проведені тренувальні заходи по ознайомленню дітей з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях. Результати тренування продемонстрували високий рівень обізнаності учасників навчально-виховного процесу з питань НС.

Таким чином, контроль із питань охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ у поточному навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією.

Педагогічний колектив закладу впродовж року успішно здійснював усі вимоги та завдання освітньо-виховного процесу. Але, слід зазначити те, що поміж гарною роботою були і певні недоліки, які потребують вирішення та удосконалення у новому навчальному році. А саме:

- робота по впровадженню оздоровчих та здоров’язберігаючих технологій молодими спеціалістами.

- по формуванню у дошкільників духовних та моральних якостей засобами мистецтва;

- по здійсненню соціально-педагогічного патронату.

- сприяти подальшому утриманню 100% показника оволодіння педагогами інформаційно-комп’ютерними технологіями;

- робота з питання виховання та навчання дітей раннього віку за програмою «Оберіг»;

- по створенню розвиваючого середовища для розвитку екологічного розвиваючого середовища в ДНЗ.

Передбачити у плані роботи закладу на 2015/2016 н.р. методичні заходи, вивчення стану організації життєдіяльності відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм.

Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЩЕ РАЗ, - ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА!

Кiлькiсть переглядiв: 755

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.