Звіт завідуючої

комунальним дошкільним навчальним закладом № 2 «Кульбабка»

комбінованого типу

ЛИТВИН НАТАЛІ ВАСИЛІВНИ

перед колективом і громадськістю

про роботу в 2013-2014 н.р.

Дошкільний навчальний заклад №2 «Кульбабка» є закладом комунальної форми власності, входить до дитячого дошкільного об'єднання управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради.

У 2013– 2014 навчальному році в закладі виховувались 287 дітей, при плані 165 чоловік.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

11

ясельні

4

дошкільні

5

короткотривала

2

3.

Режим роботи груп:

10,5 годин

7

12 годин

2

4, 5

2

4.

Кількість вихованців

287

5.

Кількість працівників усього

62

педагогічний персонал

29

обслуговуючий персонал

33

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами:

 • 1 завідувач;
 • 1 вихователь-методист;
 • 2 музичних керівники;
 • 1 вчитель-логопед;
 • 1 вчитель – тифлопедагог;
 • 1 вчитель – дефектолог.
 • 1 практичний психолог

1 інструктор з фізичного виховання

Усього 29 педагогів.

Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Листа МОН України від 03.07.2009 № 1/9 -455 «Планування освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі», Програми розвитку, навчання, виховання дітей, Листа МОН України 24.05.2012 № 12-263/1-12 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році», Положення про дошкільний навчальний заклад.
Зміст дошкільної освіти реалізовувався через Державну базову програму розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”, рекомендовано МОН, молоді та спорту України, програму для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» .

Упродовж 2013-2014 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних річних завдань:

1. Охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку – 98%; дітей 5- ти річного віку – 100%, які проживають у мікрорайоні, з метою надання форм розумової, аналітико – синтетичної діяльності, пізнавальної активності, високого рівня морально – вольових якостей конкретних знань, умінь, навичок.

2. Зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток і формування особистості, забезпечення соціально – психологічної реабілітації та адаптації вихованців закладу шляхом спеціально організованого освітньо-виховного процесу у комплексі із корекційно – розвивальною та лікувально – оздоровчою роботою.

3. Урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

4. Створити умови для всебічного розвитку дитини відповідно до сучасних вимог та підходів, інноваційних технологій, методик виховання та навчання для розвитку образного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості дошкільників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2013-2014 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична

кількість

педагогів

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

8

6

75

2.

Атестація

8

8

100

3.

Самоосвіта

27

27

100

4.

Участь у роботі творчої групи

6

6

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

27

27

100

В 2013-2014 н.р. атестувалося 8 педагогічних працівників, що складає більше 20% від загальної кількості педагогічних працівників, із них:

 • підтверджено раніше встановлений 9 тарифний розряд – 2 педагоги;
 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 9 тарифний розряд – 2 педагоги;
 • встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2 педагоги;
 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «вихователь – методист» - 1 педагог;
 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», та присвоєно педагогічне звання «вихователь – методист» - 1 педагогу.

За результатами атестації в 2014р. нагороджено :

- грамотами управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради – 4 педагогічних працівників,

- грамотою Департаменту освіти і науки - 2 педагогічних працівників.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователі Куца Н.В., Рибаченко І.П., Крайник С.Д., Макаричева Л.М., вчитель-логопед Пустова М.А..(курси підвищення кваліфікації при ДОІППО); інші педагогічні працівники відвідували методичні об’єднання для педагогів міста за віковими групами.

Вихователі закладу провели відкриті заняття для педагогів міста: Макаричева Л.М. «В гостях у пензлика» , Тогобицька О.А. «Загадкові намистинки», Зубкова І.Б. - заняття з розвитку креативності засобами театралізованої діяльності з використанням ігрових рухів пальців для розвитку мовлення дітей. , Попадинець О.П. «Подорож в країну Емоцій», Крайник С.Д. інтегроване заняття з екологічного виховання «Без верби й калини нема України», вчитель-логопед Пустова М.А. «Формування правильної звуковимови на заняттях з логопедом, (автоматизація звука [ С ]».

Слід відзначити високий рівень цих заходів, творчий підхід педагогів до їх підготовки

Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалася згідно з річним планом.

Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією,батьківською радою та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази.

Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних та позабюджетних благодійних внесків партнерів – батьків.

Дошкільний заклад має опалювальну систему, яку обслуговує Марганецька тепломережа. Забезпечений центральним водопроводом та електропроводом.

Опалювальна система закладу перебуває в належному стані, систематично проводяться поточні та профілактичні ремонти, система забезпечує достатній температурний режим в приміщеннях,що дало змогу в опалювальний період бути з теплом.

Всі приміщення дошкільного закладу забезпечені в достатній кількості інвентарем та знаряддям, які постійно утримуються в належному стані та використовуються за призначенням.

У 2014 році згідно плану розвитку дитячого садка були поновлені меблі в групах молодшого та середнього віку, майже в усіх групах придбанні інформаційні стенди для батьків ,які відповідають вимогам сучасності.

Оснащені робочі місця спеціалістів, кабінети вихователя-методиста, завідуючої, діловода обладнані комп’ютерною технікою, приєднані до Інтернету, на що витрачено близько 5000 гр. Всього в закладі установлено комп’ютерів – 3шт.

Харчоблок, пральна кімната забезпечені всім необхідним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.

Утримання і влаштування будівель та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів, чому засвідчує акт прийомки.

У 2013-2014 навчальному році проведено частковий ремонт ДНЗ, а саме:

 • заміна м'якої та шиферної покрівель на суму 140000гр.
 • часткова заміна каналізаційних стояків;
 • заміна вікон та вхідних дверей – 150000гр.
 • часткова заміна труб водопостачання;
 • ремонти музичного залу, групових та спальних кімнат-20000гр.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивні майданчики, їх обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Для кожної групи виділено окремі непрохідні майданчики.

Різноманітним обладнанням забезпечено майданчик для проведення занять з фізичної культури та рухливих ігор на свіжому повітрі.

Обладнання майданчиків теж підтримується у належному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються 2 рази на рік затвердженою наказом по ДНЗ комісією. Пісок завозиться 1 раз за літній період. Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно та за графіком двірника.

Під час активної підготовки до літньої оздоровчої роботи з дітьми пофарбовані дитячі та спортивний майданчики.

У весняний період та протягом року проводилася ліквідація частини засохлих дерев. З метою благоустрою території ДНЗ зі спилків дерев облаштовано дитячі майданчики та квітники.

Піклувальна Рада дошкільного закладу сприяє зміцненню матеріальної бази ДНЗ і створенню сприятливих умов для його розвитку.

Сума позабюджетних надходжень станом на 01.09.2014р. становила 8 500 гр, контроль за ними здійснюється піклувальною Радою та працівниками бухгалтерії ДДО.

Два рази на рік здійснюється підписка на періодичні видання, та щомісячна проплата за інтернет.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці триступеневий: за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, громадського інспектора, Ради дошкільного закладу. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Дана робота проводилася з дітьми, їх батьками та працівниками ДНЗ. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Інформаційно-нормативне забезпечення управлінської діяльності щодо охорони праці й техніки безпеки в закладі достатнє. Організація роботи з охорони праці і техніки безпеки організована у відповідності до основних положень Закону України «Про охорону праці», документація ведеться відповідно до існуючих вимог.

В травні місяці були проведені тренувальні заходи по ознайомленню дітей з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Таким чином, контроль із питань охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ у 2013-2014 навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією.

Методична робота

В дошкільному навчальному закладі активно впроваджуються ІКТ технології в педагогічний процес. В 2014р. 2 педагогічних працівника закінчили курси «Веб-2». За результатами анкетування, із 27 педагогічних працівника 23 (82%) вільно володіють комп’ютером, 5 педагогів (15%) володіють на початковому рівні.

В жовтні-березні було проведено майстер-клас за темою «Використання комп’ютерних технологій в роботі вихователя дошкільного закладу». Педагоги створили навчальні презентації, які використовують в педагогічному процесі В ДНЗ встановлено і апробовано «КУРС: Дошкілля», що дає можливість для ведення єдиної бази даних ДНЗ, управління процесом обліку дітей дошкільного віку.

Формуючи імідж ДНЗ, адміністрація враховує думку батьків і громадськості. З цією метою вивчає задоволеність батьків роботою дошкільного закладу, розповсюджує свій досвід роботи на офіційному сайті дошкільного закладу : http://marganets-dnz2.edukit.dp.ua.

У закладі працюють 6 молодих спеціалістів. Наказом по дошкільному навчальному закладу від 03.09.2013р. №91 «Про організацію роботи з молодими спеціалістами» призначено наставників кожному молодому спеціалісту. Адміністрація ДНЗ диференційовано підходить до вихователів-початківців і досвідчених педагогів-майстрів, створюючи всі умови для розкриття їх творчого потенціалу.

Протягом 2013-2014 н.р., були розроблені пам’ятки для молодих спеціалістів і наставників, проведені анкетування з метою визначення рівня теоретичної підготовки, практичних умінь молодих спеціалістів, вміння діяти в сучасних умовах, здійснювати інноваційний підхід до організації освітнього процесу. В дошкільному навчальному закладі діє «Педагогічна гостина молодого вихователя. Вихователем-методистом розроблена тематика засідань на рік. В травні педагоги-початківці звітували про свої успіхи в навчально-виховному процесі, ділились досвідом, розповідали про те, чого вдалося досягти за навчальний рік.

Вихователі, дефектологи та логопед, для надолуження вікової затримки у психічному розвитку дошкільників використовували методи практичної корекції: ігротерапію, музикотерапію, сміхотерапію.

В розрізі самоосвіти в закладі діє консультативний пункт, де не тільки кожен педагогічний працівник, а й помічники вихователів, батьки можуть отримати кваліфіковану допомогу від завідуючої, вихователя - методиста, вчителя – логопеда, вчителя – дефектолога, практичного психолога, старшої медичної сестри.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради «Про завдання діяльності колективу на 2013-2014н.р.» (вересень); «Розвиток мови і мовного спілкування дітей з використанням художніх засобів мовлення» (листопад); «Розвиток художньої творчості дітей дошкільного віку» (лютий); «Про підсумки роботи закладу у 2013-2014н.р» (травень); колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця). Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Також проведено семінар «Казкотерапія – як технологія емоційно – вольового розвитку дитини», під час якого педагоги збагатили знання щодо форм, методів та способів роботи з казкою, за допомогою якої виховувати у дошкільника найкращі людські якості. Сприяли самовихованню та саморозвитку у визначені власної шкали цінностей.

Семінар-практикум для педагогів : "Психолого-педагогічний супровід дітей в умовах впровадження Нового державного стандарту" та психолого-педагогічний семінар "Профілактика ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей, визначення причин тривожності та агресивності".

За навчальний рік було проведено 12 колективних переглядів занять і режимних моментів (жовтень-квітень), 9 консультацій (щомісяця), підгрупові консультації (листопад, січень, квітень) та індивідуальні.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

В 2013-2014 навчальному році дошкільний заклад продовжував здійснювати експериментальну діяльність по впровадженню інклюзивного навчання.

З дітьми, які перебувають на інклюзивному навчанні, працюють фахівці: вчитель-дефектолог Рой С.В., логопед Пустова М.А, тифлопедагог Недавня Л. І .

В дошкільному навчальному закладі зібраний пакет нормативно-правових документів з питань інклюзивного навчання, яким керуються спеціалісти дошкільного закладу: вчитель-дефектолог, вихователі груп інклюзивного навчання.

На початку навчального року в дошкільному закладі створена ПМПк, головою якої є вихователь-методист Каїрська Л.А.., розроблений план та графік засідань ПМПк ДНЗ, які проводяться згідно плану роботи.

Питання інклюзивного навчання розглядалися на засіданнях ПМПК ДНЗ. На належному рівні вчителем-дефектологом Рой С.В. та логопедом Пустовою М. А. проведено обстеження дітей в закладі та у відповідності підготовлені документи на обласну ПМПК.

В закладі відбувається поглиблене діагностування дітей. Обстеження проводиться двічі на рік, охоплюючи психічний, фізичний і розумовий розвиток дітей. У дошкільному навчальному закладі створені соціально-психологічні умови для розвитку дітей з особливими потребами та їх успішного виховання та навчання.

Вчитель-логопед, вчителі-дефектологи вирішували такі психолого-педагогічні завдання як:

1. Пробудження самостійності в дитині. Створення можливостей для самовираження, рефлексії.

2. Розвиток у дітей співчуття, кращого розуміння себе та інших, розвиток уміння бути в злагоді з собою.

3. Допомога дитині в усвідомленні свого «я», підвищенні самооцінки, подоланні свого «Я», підвищенні самооцінки, подоланні внутрішніх конфліктів, страхів, агресивних тенденцій, зменшенні тривожності.

У навчально-виховному процесі педагогами використовуються наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо).

Розвивальні осередки відповідають сучасним вимогам. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметного середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально. Тому в кожній віковій групі створені розвивально-ігрові осередки, обладнанні м’яким покриттям підлоги, пересувними меблями, які сприяють швидкісній зміні ситуації в ігровому сюжеті, іграшками, покидьковим матеріалом тощо.

Вихователем – методистом розроблено методичні рекомендації для вихователів щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми, в яких зазначається структура написання плану навчально-виховної роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Календарні плани відповідають усім принципам планування, новими підходами до організації життєдіяльності дітей відповідно біологічному й психологічному їх вікові. Потребує удосконалення планування ігрової діяльності, а саме попередня робота для проведення сюжетно-рольових та театралізованих ігор.

Рівень виконання освітніх завдань висвітлюється у моніторингових дослідженнях. Результати діагностики показали динаміку зміни рівнів засвоєння програми у порівнянні з минулим роком.

/Files/images/clip_image002.gif

Моніторинговий зріз засвідчив, що засвоєння основних ліній розвитку на початок навчального року відповідають таким рівням: високий, достатній, середній, початковий.

Результати моніторингу за вимогами програми «Впевнений старт»

/Files/images/4.gif

Планомірно проводиться робота з обдарованими дітьми. Організована гурткова робота, спрямована щодо розвитку творчих здібностей та обдарованості дошкільників.

Гурток з орігамі «Оживи казка» - для дітей старшого дошкільного віку

Керівник – Личман Марина Анатоліївна

Гурток «Юні дизайнери» -

Керівник – Постоєнко Оксана Валентинівна

Гурток з екологічного розвитку, для дітей старшого дошкільного віку «Пізнайко»

Керівник – Попадинець Олена Петрівна

Театральна студія

Керівник – Лашнець Тетяна Юріївна

Гурток з петриківського розпису

Керівник – Стовбур Світлана Вікторівна

Гурток «Маленькі актори» для дітей логопедичної групи

Керівник – Зубкова Ірина Борисівна

Гурток з народознавства «Джерело»

Керівник – Тогобицька Олена Анатоліївна

В дошкільному закладі продовжувала працювати «Школа молодого вихователя». До молодих вихователів : Савело Ю. Ю, Личман М. О, Левіна М. Ф., Марченко Н. О. Вовченко Т. І., Постоєнко О.В. були призначені досвідчені педагоги – наставники. Вони допомагали молодим педагогам успішно здійснювати комплекс освітніх завдань, організовувати навчально – виховний процес, впроваджувати нові підходи до виховання дітей, орієнтуватись на особистість дитини, шукати шляхи удосконалення педагогічного процесу.

Досвідчені вихователі нашого навчального закладу протягом навчального року були керівниками методичних об’єднань: вихователів дітей старшого дошкільного віку - керівник Попадинець О.П, засідання асоціації дифектологів – Пустова М.А.Упродовж навчального року керівники методичних об’єднань провели відкриті засідання згідно графіка . були надані професійні поради, рекомендації для вихователів, проведені консультації, майстер-класи.

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу.

Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах. Педагоги залучають дітей, які відвідують заклад на умовах соціально – педагогічного патронату, до індивідуальних занять протягом навчального року, знайомлять батьків з програмою, за якою діти будуть навчатися.

Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.34), Положенню про дошкільний навчальний заклад,постанові Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Розклад занять закладу складений згідно з санітарно-гігієнічними нормами.

Згідно положення про медичний кабінет та з метою забезпечення якісного з медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі оснащено медичний блок, який складається з медичної та процедурної кімнат, фізкабінету, ізолятора. Медичний кабінет забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення, згідно Переліку, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України,Міністерства освіти і науки України 30.08.2005 № 432/496.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, який складається з маніпуляційного кабінету, кабінету щеплень та ізолятору. Укомплектований аптечкою першої медичної допомоги.

Моніторинг стану здоров’я дітей проводиться комплексно медиками, спеціалістами: вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом. Вихователем-методистом дошкільного закладу. Вихователі, спеціалісти спільно з медичним персоналом складають оціночні таблиці показників нервово-психічного розвитку, фізичного та психомоторного розвитку дітей, результати яких фіксуються в історіях розвитку дитини та в паспорта здоров’я .

Систематично в дошкільному закладі здійснювався медико - педагогічний контроль за організацією фізкультурних занять, проведенням загартовуючи заходів, організації рухової активності дітей протягом дня. У ході роботи педагоги-фахівці здійснюють низку реабілітаційно-оздоровчих заходів: дихальні вправи та ігри; різні види масажу; фізкультурні хвилинки; фізкультурні паузи між заняттями; маніпуляцій ні вправи; психогімнастики тощо.

Згідно з річним планом медичні працівники проводили серед працівників закладу та батьків санітарно-освітню роботу. Форми і тематика санітарно-освітньої роботи різноманітні. Медичні працівники випускали сан. бюлетені, пам’ятки; проводились бесіди, виступали з доповідями на педрадах, батьківських зборах; у кожній групі у куточках для батьків розміщували необхідну інформацію.

Старшою медичною сестрою ведеться відповідна медична документація, яка контролюється лікарем-педіатром, завідуючою дитячої поліклініки.

Систематично використовується система оздоровлення дітей. Яка включає в себе заняття з фізкультури, ранкову гімнастику, гімнастику пробудження, фізкомплекси на повітрі, загартування водою, сонцем, повітрям. Традицією стало проведення місячної акції «Здорова дитина – майбутнє України», яка включала в себе тижневе планування: 1 тиждень «Здоров’я дитини – з власної родини», 2 тиждень «Безпека життєдіяльності дітей», 3 тиждень « Геть хвороби!», 4 тиждень «Потоваришуй з чистотою», 4 тиждень «Потоваришуй з чистотою».

Ігри з піском та водою є ефективним засобом для загартування та релаксації дітей. Їх використання розвиває дрібну моторику, зосередженість, уважність, формує поняття дітей про властивості природних матеріалів. А конкурси на кращі вироби з піску сприяють розвитку творчості дітей та вчать дітей товаришувати.

Одним з різноманітних факторів, що впливають на стан здоров'я і розвиток дитини-дошкільника є рухова активність. Сприятливий вплив на організм може бути зроблено тільки в тому випадку, якщо її рівень знаходиться в межах оптимальних величин. Тому навчально-виховний процес організовували з урахуванням рухової активності, спрямованої на формування у дитини мотивації здоров’я, тобто самовдосконалення. Для того, щоб центр здоров’я в середині дитини був сформований, необхідна зацікавленість до дитини та участь з цієї проблеми найближчого сімейного оточення. Щоб ця робота мала успіх, батьки повинні стати не тільки спостерігачами, але й безпосередніми учасниками. З цією метою в закладі проводили різні форми сумісної діяльності дітей, педагогів та батьків: конкурси, бліц — турніри, спортивні змагання, імітації телевізійних шоу та інше.

Велика увага в закладі приділялась формуванню у дітей знань та понять з ТБ, пожежній безпеці та правилам дорожнього руху . Цій тематиці були присвячені цикли занять з дітьми та бесіди. В закладі проводились конкурси на кращій малюнок за темами: « Вогонь - друг чи ворог?», «Правила дорожнього руху», «Сам вдома». До роботи залучали батьків, які допомагали дітям моделювати ситуації на дорогах та виготовляти знаки .

Використовували в роботі лялькові театри на відповідну тематику та ігри під час прогулянок. Засвоєння знань перевіряли шляхом вікторин, загадок, питань та бесід.

Діти старших груп приймали участь в міському конкурсі малюнку за темою : «Я за мир» (травень).

Робота дошкільного навчального закладу із сім’єю та школою здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 8,27,36), Положенню про дошкільний заклад.

Напрямком роботи нашого дошкільного закладу є співпраця з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками дошкільного закладу, активне залучення сім’ї до навчального процесу; свобода вибору батьками групи, вихователів тощо.

Колектив закладу намагається створити умови та побудувати свою роботу для того, щоб батьки вихованців або особи, які їх замінюють стали активними учасниками навчально-виховного процесу. Виходячи з цього колектив ставить перед собою завдання:

- розширення знань батьків про можливості та особливості раннього та дошкільного дитинства;

- підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

- надання ґрунтовної практичної допомоги та залучення батьків до спільної діяльності.

Річним планом визначені такі форми спільної роботи з батьками: батьківські конференції, організація роботи батьківського всеобучу: консультації, Дні відкритих дверей, засідання «Батьківського клубу», лекторії, зустрічі за «круглим столом» зі спеціалістами ДНЗ, робота батьківського комітету. Упродовж року планується робота психолого - консультативного пункту для батьків «Паросток», до складу якого входять досвідчені педагоги, вчителі-дефектологи, вчитель-логопед. Дієвими формами педагогічної пропаганди є проведення Днів відкритих дверей для батьків, залучення представників батьківської громадськості до проведення відкритих форм роботи з дітьми: занять, свят, розваг, конкурсів, екскурсій, гурткової роботи.

Для закріплення вивченого матеріалу з дітьми, ознайомлення батьків, в роботі широко використовували демонстраційний матеріал, дидактичні ігри з друкованою основою та папки-пересувки.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідуючій, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

У кожній групі оформлені батьківські куточки, папки-пересувки за різними тематичними циклами, випускаються тематичні газети:

 • «Школа безпеки»;
 • «Як виховати здорову дитину»;
 • «Раціональне харчування влітку»;
 • «Права дитини»;
 • «Загартування дітей влітку»;
 • «Вітання»;
 • «Оголошення» тощо.
 • «Поради психолога»

Вивчаючи рейтинг роботи дошкільного закладу в нашому дитячому садочку проводилось вивчення ставлення батьків до роботи ДНЗ, до різних напрямків педагогічної діяльності колективу та їх думок щодо розвитку дітей. Рівень задоволення батьків роботою ДНЗ визначався за результатами анкетування, відповідає високому рівню задоволення.

Адміністрація ДНЗ постійно здійснювала контроль за роботою педагогів з батьками. Проводить аналіз ефективності форм та методів роботи з батьками, здійснює індивідуальні бесіди ставлення батьків до ДНЗ, рейтингу педагогів тощо.

Намагалися наблизити батьків до роботи ДНЗ. Залучали батьків до участі в роботі гуртків, проведенні свят, розваг, спільних виставок:

 • «Осінь-чарівниця»
 • «Осінній ярмарок»
 • «Серце віддаю дітям»
 • «Ой, весела в нас зима, веселішої нема»
 • «Казкова годівничка»
 • «Тарасові слова»
 • «Котилась писанка»
 • «Моє рідне місто» тощо.

У дошкільному закладі створюються умови для соціального захисту дітей та педагогів. Наказом по ДНЗ призначено громадського інспектора з охорони прав дитини Л.А. Каїрську .Питання організації роботи по соціальному захисту сімей постійно контролюється, ведеться відповідна документація.
На початку року формується банк даних дітей усіх категорій, які потребують соціального патронату. З метою ефективності роботи соціальної служби була розроблена модель соціальної адаптації дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями, а також, для дітей які не охоплені дошкільною освітою. Розроблені спільні плани розвитку та навчання дітей цієї категорії за схемою: вихователь – дефектолог. Які надають можливість усім допоміжнім службам ДНЗ працювати за єдиним планом, в одному напрямку, що сприяє більшої ефективності в роботі.

За рахунок спонсорських внесків були відремонтовані всі групи ДНЗ. Аналізуючи роботу з розвитку закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень і рейтинг дитячого садка в місті, можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір. У якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини, залучають позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного закладу.

Таким чином моніторинг роботи з батьківською громадою дає змогу констатувати наступне: співпраця є злагодженою, цілеспрямованою, наполегливою, продуктивною.

Але залишилось невирішеним в роботі з батьками і такі проблеми, як, підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів, урахування вікових особливостей характеру батьків, залучення батьків до участі в батьківському всеобучі.

За минулий навчальний рік в ДНЗ створено банк даних про 5-ти річних дітей

мікрорайону і визначено форму здобуття ними дошкільної освіти. Близько 96% дітей старшого дошкільного віку по мікрорайону залучено до дошкільного навчального закладу. До послуг малят різні режими перебування в дитячому садку: протягом навчального дня, з короткотривалим відвідуванням - близько 4% дітей, на соціальному патронаті - 18% дітей, не залучених дітей – близько 2% – це діти малозабезпечених сімей, мати яких знаходиться в декретній відпустці, та які відмовляються від послуг ДНЗ.

Педагогічний колектив проводив систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників, проводився аналіз причини невідвідування дітьми закладу. Вихователі та музичний керівник неодноразово залучали неорганізованих дітей та батьків до масових заходів в дитячому садку: розваг, новорічних та різдвяних свят, Дня відкритих дверей, проводилися благодійні спектаклі для неорганізованих дітей мікрорайону.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в батьківських куточках.

Відповідно із Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» та Листа Міністерства освіти і науки України від 18.08.2010р. № 1/9-570 на особливому контролі дошкільний заклад тримає питання наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи.

З цією метою дошкільним закладом та загальноосвітніми навчальними закладами №12 та №11 укладено угоду про співпрацю, в якій передбачено заходи, що спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів перших класів. Починаючи з березня 2013 року діти старшого віку відвідували підготовчі заняття для майбутніх першокласників, які проводила вчитель ЗОШ № 12 Дехта Т.М. та вчителі ЗОШ № 11.


А також в групах дітей старшого дошкільного віку створені всі необхідні умови для повноцінного проживання дітьми дошкільного дитинства та для підготовки їх до подальшого навчання у школі.
Робота з підготовки дітей до школи ведеться за психолого-педагогічними проектами, групи повністю укомплектовані дидактичним та роздавальним матеріалом, який відповідає вимогам програми «Впевнений старт».

Були визначені вимоги, яким має відповідати предметно-ігрове середовище:

- надавати дитині свободу;

- бути доцільним, зручним, інформативним;

- створювати образ того чи іншого процесу;

- налаштовувати на позитивні емоції, добре впливати на світосприйняття й самопочуття;

- забезпечувати гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом;

- сприяти розвиткові природної цікавості дитини до пізнання світу.

Це допомогло розгорнути самостійну творчу активність дошкільнят, надати їм право власного вибору, збільшити міру їхньої свободи.

В батьківських вітальнях наявні папки-пересувки, наочні матеріали, виставки дитячих робіт.

Проводились спільні заходи між педагогічним колективом ДНЗ №2 і ЗНЗ №11, ЗНЗ №12, а саме:

- дні відкритих дверей;

- взаємовідвідування (перегляди занять в ДНЗ, уроків в школі);

- круглий стіл : виставки дитячої творчості:

« Я іду до школи»

« Що мені знадобиться в школі»

« Я – першокласник»

Взаємодія з батьками посідає важливе місце в структурі заходів по готовності дітей до навчання в школі. З цього питання в ДНЗ передбачена низка заходів:

- проведення зборів батьків за участю вчителів початкової школи;

- дні відкритих дверей;

- тематичні тижні «Ми майбутні школярі»

- консультації спеціалістів ДНЗ (вчителя-логопеда, вчителя-тифлопедагога, вчителя-дефектолога. Практичного психолога).

В дошкільному навчальному закладі організований та працює консультативний психолого-педагогічний консультативний пункт «Паросток» для батьків та дітей, які не відвідують ДНЗ.
Мета консультативного пункту – реалізація Закону України «Про дошкільну освіту», охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону, які не відвідують ДНЗ міста.

Надаються індивідуальні консультації логопедом, тифлопедагогом, вчителем-дефектологом, практичним психологом а саме:

- «Тренуємо пальчики»

- «Артикуляційні поради»

- «Корисні вправи для очей»

- «Вправний язичок»

- « Пріорітетні напрямки творчої особистості"

- «Чи готова дитина до школи?»

- «Адаптація дитини в дитячому садку»тощо.

У жовтні місяці успішно проведений День відкритих дверей для батьків і громадськості з метою ознайомлення батьків з програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля», режимними моментами з показом презентації навчальних занять у кожній віковій групі.

Діти з короткотривалим перебуванням, які відвідують тільки заняття щодо підготовки до школи – 25, соціально-педагогічний патронат – 33дитини.

Вихованці старшої групи Пустова Поліна і Ресицький Арсеній приймали участь у міських конкурсах дитячої творчості «Міні-міс Аліса», «Маленький принц». За результатами міського конкурсу Пустова Поліна отримала І місце і титул «Міс Аліса 2014».

Робота закладу 2013-2014 н. р. сприяла всебічному розвитку креативної особистості дитини, розвитку її творчих здібностей, набуттю нею соціального досвіду, вмінню перебувати в колективі (бути членом колективу, дотримуватися встановлених в ньому правил та водночас зберігати свою індивідуальність), а також є підґрунтям до майбутнього навчання дітей в школі.

Але в дитячому садку є ще такі питання,які потребують вдосконалення:

- робота по впровадженню інноваційних технологій молодими спеціалістами.

- формуванню у дошкільників духовних та моральних якостей засобами мистецтва;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти ( нової редакції) та програми «Впевнений старт» з вихованцями, які знаходяться на різних умовах перебування в ДНЗ;

- здійснення соціально-педагогічного патронату.

- сприяти досягненю100% показника оволодіння педагогами інформаційно-комп’ютерними технологіями;

Звіт завідуючої

комунальним дошкільним навчальним закладом № 2 «Кульбабка»

комбінованого типу

Дитячого дошкільного об’єднання

міста Марганець

ЛИТВИН НАТАЛІ ВАСИЛІВНИ

перед колективом і громадськістю

про роботу в 2012-2013 н.р.

“ Що найголовніше в нашому житті?

Без роздумів відповідаю: любов до дітей"

В.О. Сухомлинський

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Кульбабка» заснований у 1935 році.

Всього в дошкільному навчальному закладі:

- виховується 277 дітей;

з них: -

ясельного віку 96 дітей; -

дошкільного віку 181 дитина.

Всього в дошкільному навчальному закладі – 10 груп, з них:

- ясельних груп – 3;

- дошкільних груп – 2;

- спец група ( для дітей з вадами мови) – 1;

(з порушенням психічного розвитку) - 1

- санаторні групи ( з малими та згасаючими формами туберкульозної інфекції) - 2 - групи

короткотривалого перебування - 1група

Профільний напрямок діяльності дошкільного навчального закладу «Кульбабка»:

- забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості дитини;

- зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і формування особистості, забезпечення соціально - психологічної реабілітації та адаптації вихованців закладу шляхом спеціально організованого освітньо-виховного процесу у комплексі із корекційно - розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Колектив закладу складає 58 працівників, з них :

Педагогічних - 27

Обслуговуючого персоналу — 31

Склад педагогічних кадрів на 2012-2013 навчальний рік :

Завідувачка ДНЗ

вихователь-методист;

вчитель-логопед — 2;

вчитель-дефектолог - 1

музичний керівник — 2;

вихователі

із 18- ти педагогічних працівників:

вища освіта – 7 педагогів,

середня спеціальна освіта - 10 педагогів,

н\вища — 1

Відповідно до атестації:

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» – 3 педагога

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії» – 1 педагог

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії» – 1 педагог

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» – 20 педагогів,

із них мають звання:

«вихователь-методист» - 2 педагоги.

Всі педагоги закладу протягом навчального року брали активну участь у заходах, які були організовані управлінням освіти та дитячим дошкільним об’єднанням. На базі закладу протягом року проводилися методичні об’єднання для вихователів , організовано і працював консультативний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок.

Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитини» формувався зміст роботи дошкільного закладу, виконання пріоритетних завдань вирішувалися через різні форми роботи за напрямками:

- створення умов для навчання та виховання дітей в ДНЗ;

- рівень професійної майстерності педагогів;

- діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;

- консультативна робота з батьками, педагогами.

Впродовж року педагогічні працівники під час навчально-виховної роботи здійснювали комплексний підхід до виконання завдань Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі», успішно використовували інноваційні педагогічні технології.

Організація всього навчально-виховного процесу в дошкільному закладі протягом 2012-2013 навчального року була спрямована на творчий пошук сучасних форм навчально-виховної роботи, створення необхідних умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку кожної дитини, націлювала колектив на соціалізацію і гуманізацію навчально-виховного процесу.

При вирішенні завдань річного плану актуальними у 2012—2013н.р. були і залишаються такі теми: «Мовленєвий розвиток дошкільників», «Впровадження новітніх форм фізкультурно-оздоровчої роботи». У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

Створені умови для проведення оздоровчих та фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

В закладі функціонує медичний кабінет, який обладнано згідно існуючих нормативних вимог та має відповідні медичні препарати.

Старші медичні сестри Мироненко Раїса Василівна та Єдакова Тетяна Михайлівна ставлячи за мету виховання свідомої, самодостатньої, компетентної особистості, особливу увагу звертають на те, щоб малятам у садочку жилося добре і комфортно, щоб вони уміли свідомо ставитися до свого здоров”я, дбали про нього .

Для оздоровлення дітей в умовах закладу проводяться фізкультурно — оздоровчі заходи:

- дотримання режиму дня;

- гігієнічні чинники;

- ранкова гімнастика;

- заняття з фізичної культури;

- фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу;

- Дні здоров я;

- розваги, свята;

- пішохідні переходи;

- режим харчування;

- індивідуальна робота з фізичного виховання.

Така робота сприяє зміцненню здоров’я малят

За паспортом здоров’я відповідно до груп здоров’я відстежується значне поліпшення здоров’я дітей щодо діагнозів та зменшення гострої простудної захворюваності за групами .

Паспорт здоров'я дошкільників ДНЗ «Кульбабка»

2012 – 2013 рік

Всього дітей 277:

І гр здоров’я — 250

ІІ гр. здоров’я — 24

ІІІ гр. здоров’я- 3

2011-2012рік

Всього дітей 275:

І гр здоров’я — 236

ІІ гр. здоров’я — 36

ІІІ гр. здоров’я- 3

Всього дітей з діагнозами:

з/п

Захворювання

2011-2012

н.р.

2012-2013

н.р.

1

Захворювання крові та кровотворних органів

0

0

2

Психічні розлади (дефекти мови)

31

35

3

Захворювання нервової системи

1

3

4

Захворювання органів зору

11

9

5

Захворювання органів слуху

0

0

6

Захворювання органів кровообігу

0

0

7

Захворювання ЛОР органів і дихальної системи

7

11

8

Захворювання органів травлення

6

7

9

Захворювання сечостатевих органів

0

0

10

Захворювання шкіри

0

0

11

Захворювання кістково –м’язової системи

1

2

12

Народжені аномалії

0

1

13

Дерматологічні захворювання

0

0

Аналіз захворюваності

2012

І квартал 2013 року

дні

випадки

дні

випадки

ГРВІ

89

23

58

15

ангіна

0

0

0

0

пневмонія

0

0

0

0

бронхіт

0

0

0

0

шкірні

0

0

0

0

травми

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

Організація харчування.

Належна увага в закладі приділяється організації харчування дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню широкого асортименту продуктів відповідно до перспективного меню на декаду (враховуючи сезонні зміни), технології та якості приготування страв.

Адміністрацією здійснюється систематичний контроль за якістю, технологією приготування страв, виконанням натуральних норм.

В ДНЗ „ Кульбабка” організовано трьохразове харчування дітей. Щодня ведеться аналіз харчування, щодекади медсестрою здійснюється корекція харчування, з метою його удосконалення.

Аналіз річного звіту з харчування засвідчив – задовільне виконання норм харчування дітей у забезпеченні їх необхідними харчовими інгредієнтами. Повністю задоволено потребу дітей у білкових продуктах.

Вартість харчуання на сьогоднішній день становити 7 грн.

Логопедична служба

Для подолання недоліків фонетико-фонематичного розвитку мови дітей на базі дитячого садка працює логопедична група і створений логопедичний кабінет . Вчитель-логопед Пустова Марина Анатоліївна цікаво та нестандартно проводить роботу з дітьми по корекції вад мови у дітей дошкільного віку. Адже лише за повноцінної сформованості та рухливості органів артикуляційного апарату, достатнього рівня розвитку фонематичного сприймання можливе вчасне правильне оволодіння звуками рідної мови.

/Files/images/DSC02181.JPG

Музичний керівник Лашнець Тетяна Юріївна намагається формувати у дітей перші уявлення у дітей про навколишній світ, прищеплюючи їм почуття відповідальності за все живе, що їх оточує. Проводить такі педагогічні заходи: музичні заняття, розваги, драматизації, які впливають на художньо-естетичний розвиток малят

/Files/images/Осинее свято 007.jpg

Методична робота

Відповідно до річного плану роботи протягом року проводяться педради, семінари, педагогічні читання, ділові ігри, круглі столи, майстер-класи, тижні безпеки, дні відкритих дверей, виставки. Хочеться відмітити проведення педагогічної ради на тему: «Шляхи організації навчально-виховного процессу, спрямованого на всебічний розвиток особистості», а вихователі Попадинець О.П. ,Кобзиста Л.А.показали відкриті заходи в роботі з дітьми через заняття, розваги, виставки. Майстер- клас з виготовлення виробів з паперу «Орігамі» показала вихователь Лисак І.В, продемонструвавши при цьому велику творчу майстерність, надихнула на співпрацю колег, батьків і тому виставка робіт вихователів «Орігамі», яка була приурочена до Дня міста милувала око всіх присутніх гостей та відвідувачів ДНЗ. Семінар «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей» проведений на високому педагогічному рівні , підкреслив те, що мовленнєво-творчий потенціал розвитку дитини закладений в кожній особистості, його потрібно відчути і розкрити і цьому допомагає книжка. День відкритих дверей для батьків дітей раннього віку «Перший раз до дитячого садочка» показав, яку важливу роль відіграє взаємозв’язок сім’ї і дошкільного закладу у вихованні і навчанні маленьких дітей і надихнув батьків на нову тісну співпрацю. У закладі працює творча група педагогів з питань забезпечення активної участі і взаємодії родини з колективом дошкільного навчального закладу з метою всебічного розвитку малюків, яка своєю творчою лабораторією накреслює і розробляє заходи, підбирає сучасні методи і прийоми у роботі з дітьми протягом року. Разом з іншими формами методичної роботи створенні належні умови для самоосвіти вихователів та спеціалістів, організовані індивідуальні консультації. Протягом року було проведено ряд заходів безпеки життєдіяльності та цивільного захисту дітей, а саме: тиждень безпеки, місячник безпеки протягом яких була проведена робота з дітьми на тему: «Служба 101», «Один дома», «Обережним будь», «Пригоди світлофора Моргайчика». Вся освітня робота планується в підрозділах річного плану. На базі дошкільного закладу проводяться методичні об’єднання для вихователів середніх та логопедичних груп, , а також організований консультативний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок. На належному рівні організоване дружня співпраця з СШ №12. Робота з родиною проходить через дні відкритих дверей, бесіди, дискусії, родинні свята.

Протягом року діти старшого дошкільного віку приймали участь у міських конкурсах «Міс Аліса», «Містер Джентельмен», виставці творчих робіт до Дня міста, в конкурсі на кращу креативну новорічну ялинку, в професійному конкурсі «Вихователь року 2013», де вихователь Кобзиста Л.А. зайняла перше місце. Така форма роботи вплинула на те, щоб підняти імідж дошкільного закладу. Творчі здобутки колективу і перспектива розвитку закладу висвітлювали завідувач Литвин Н.В. та вихователь-методист Булах О.Л. на сторінках інформаційного сайту дитячого садка.

Таким чином можна зауважити, що колектив працював наполегливо і завзято, з поставленими річними завданнями справились. Слід відмітити педагогів, які заслуговують на подяку: Кобзиста Л.А., Пустова М.О., Кротова І.Б., Попадинець О.П., Рой С.В., Марченко Н.О.

Вихователі закладу формували у дітей соціально-комунікативні уміння й навички, дружні почуття, колективні взаємини, створювали сприятливі умови для виховання чуйності, співчуття, турботи, доброти, вміння любити та берегти природу і навколишній світ. В закладі працюють гуртки

- екологічний — керівник Попадинець О.П.

- «Чарівний світ театру» — керівник Кобзиста Л.А.

- «Орігамі» — керівник Лисак І.В.

Дошкільний заклад працює в тісному контакті зі школою мікрорайону № 12. Вихователі старших груп знайомились з програмою навчання дітей в першому класі, а вчителі початкової школи — з програмою дошкільного закладу. Були організовані взаємо відвідування занять, уроків початкової школи, Дні відкритих дверей, батьківських зборів, свят та розваг.

Впродовж 2012-2013 навчального року була спланована і втілювалась в практику роботи дошкільного закладу робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. В червні — вересні 2012 року була проведена робота щодо виявлення дітей дошкільного віку мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. Продовжує працювати група з короткотривалим перебуванням в селищі Енгельс на базі СШ № 8.

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків вихованців (64%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий заклад (за бажанням) , повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (78%), і їхнє ставлення до дітей; 95% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ. Умови, створені для розвитку і виховання дітей оцінюють позитивно. Високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 85% опитаних батьків, 15% — середній рівень.

Під час навчально-виховного процесу травмування дітей та персоналу не було

За період з травня 2012 року по травень 2013 рік було зафіксовано 79 звернень громадян. В основному звернення про влаштування дитини до ДНЗ та працевлаштування.

Адміністративно-господарська діяльність була направлена на покращення матеріально-технічного стану ДНЗ «Кукльбабка».

За період 01.01.2012.по 01.01.2013 рік, за рахунок спонсорської допомоги батьків , на фонд дитячого садка поступило 40 350грн.

Які були використані на:

- придбання миючих та дезінфікуючих засобів 9000 гр.

- придбання новорічних іграшок 350 гр.

- матеріали для проведення ремонтних робіт 7000 гр.

- дитячі меблі 16000 гр.

Звіт завідуючої

комунального дошкільного навчального закладу № 2 Кульбабка"

комбінуючого типу

ЛИТВИН НАТАЛІ ВАСИЛІВНИ

за 2011- 2012 навчальний рік

Виконуючи ст.53 Конституціі України.Закону України Про дошкільну освіту Положення про дошкільний навчальний заклад,Базовий компонент дошкільної освіти,керуючись власним Статутом – педагогічний колектив продовжував в 2011 – 2012 навчальному році працювати над Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку Я у Світі , над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини їх нахилів і здібностей забезпеченням належного розвивального середовища.

Режим роботи ДНЗ відповідав запитам батьків. ,З 12-годинним перебуванням працювало дві групи, за 10.5 – годинним режимом – 7 груп,за 4.5 – годинним режимом – 1 група.

У 2011 – 2012 н.р. в ДНЗ виховувалось 270 дітей,при нормі 162.Працювало 10 груп,із них 4 групи раннього віку,із них одна група – з малими згасаючими формами туберкульозної інфекціі,1 група – середня,1-старша,1-логопедична,1-група педагогічної корекції,1-санаторна група з МЗФТІ і 1 група – група короткотривалого перебування при СШ N8 в селищі Максимова .

Групові приміщення складаються з групових кімнат, спалень, роздягалень,санвузлів, ігрових кімнат, які розділені на центри: ігровий, навчальний, творчий, природничий та інші. Обладнання відповідає санітарно – гігієнічним нормам вікових груп і антропометричним даним дітей.

Територія поділена на 10 ігрових майданчиків,на території закладу є спортивний майданчик, автодорожна розмітка. Територія дитячого садка озеленена ,розбиті квітники, альтанки, майданчики укомплектовані,їх обладнання відповідає санітарно – гігієнічним вимогам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

ДНЗ комбінованого типу для дітей з вадами мови, зору,порушення психічного розвитку,з малими згасаючими формами туберкульозної інфекціі .До послуг дітей функціонують такі кабінети: музична та спортивна зали, логопедичний, дефектологічний,офтальмологічний.

Матеріальна база ДНЗ у значній мірі утримувалась за рахунок благодійної батьківської та спонсорської допомоги. Так за навчальний рік поліпшилась та зміцніла матеріально – технічна база. А саме. частково придбаний посуд, меблі для першої ясельної групи, замінені столи та стільці в другій ясельній групі. Виготовлене ігрове обладнання на територіі дитячого садка. Оновлені іграшки для повноцінного розвитку особистості та підвищення фізичної та розумової працездатності дітей.

Поряд з батьківською допомогою допомога була і від міської ради. За бюджетні кошти були замінені вікна на харчоблоці та спальні санаторної групи, замінено троє вхідних дверей, установлено два лічильники на тепло. Було проведено чистку дитячих подушок із заміною напірників.

У методичному кабінеті та на групах зібрані необхідні дидактичні матеріали,художня та методична література, виготовлені наочні посібники, нестандартне фізкультурне обладнання.

Виходячи з законодавчо – нормативної бази та поставлених завдань у 2011 – 2012 н.р. педагогічний колектив закладу намагався створити сприятливі умови для оптимального фізичного та психічного розвитку вихованців. Їх емоційному комфорту. вихованню та навчанню,соціальній реабілітаціі,пізнавальної, рухової активності. Функціональних та адаптивних можливостей дошкільників. Навчально – виховний процес здійснювали 28 педагогів. Із них – завідуюча. вихователь – методист. два вчителі-дефектологи. один логопед. два муз керівники та 21 вихователь.

Освітній рівень педагогів становить. 50% мають вищу освіту. 47 % - мають середню-спеціальну 3% педагогів набувають освіту. За результатами атестаціі в ДНЗ працюють два відмінники освіти, 3 вихователі мають звання « Вихователь – методист «. Один « Старший вихователь». У минулому році атестацію пройшов один вихователь та один вихователь пройшов курси перепідготовки, при плані - чотири.

На сьогоднішній день в ДНЗ є вакансії практичного психолога , інструктора з фізвиховання, музичного керівника. Все це пов.язано з фінансуванням.

Одним з основних завдань ДНЗ є виховання здорової дитини та створення умов для фізичного розвитку. Вся робота по оздоровленню ведеться в тісному контакті з дитячим фтізіатром міського туб відділення .дитячим лікарем центральної міськлікарні та міською СЕС. У ДНЗ №2 проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

- контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- проводиться С-вітамінізація третіх страв, салатів;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров'я та консультативний пункт;

-розроблена тематика для медико - педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури (повітряні), на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку були проведені оздоровчі заходи, які полягали у забезпечені посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, а також у проведенні С-вітамінізації.

Травм та нещасних випадків у 2011-2012 навчальному році не було. Розроблено комплексний підхід до оздоровлення дітей, а саме у системі формування культури здоров'я:лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі заходи.

Систематично проводиться моніторинг основних показників розвитку дітей. Результати фіксуються у «Паспорті здоров'я». За необхідністю виконувалась корекційно - відновлювальна робота з дітьми.

Фізкультурно-оздоровча робота проводиться на високому рівні. Про це свідчить тестування дітей старших груп. Показники покращилися до 90% порівняно з минулим навчальним роком.

Фізкультурні дозвілля проводяться двічі на місяць. Тематика їх досить різноманітна: «Осіння спартакіада», «Джунглі кличуть», «Разом весело нам грати». Спортивні заходи дали змогу закріпити знання дошкільнят про рідний край, про його історичне минуле, виховувати любов до українського народу та його звичаїв («Козацькі забави», «Люби і знай свій рідний край», «Як козаки по сіль ходили». Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для бігу,лазіння, підлізання, метання, стрибків, виконання вправ, що сприяють розвитку рівноваги. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють. За 2011-2012 навчальний рік відвідування дітьми ясел-садка становило 122%, захворюваність дітей, порівняно з минулим навчальним роком, зменшилася у 2 рази. У навчальному році була розроблена та налагоджена система профілактично-оздоровчих заходів у роботі з дітьми з малими та затухаючими формами туберкульозу, яка передбачає організацію повноцінного санаторного харчування, систему лікувально-профілактичних заходів: 1 блок – профілактику та лікування, 2 блок – реабілітацію, фізкультурно-оздоровчі заходи (загартування, різні види гімнастики, спортивні дозвілля, малі форми активного відпочинку), організацію системи навчально-виховної роботи, валеологічної, екологічної корекції та природного оздоровлення.

Один раз на рік діти проходять поглиблений медичний огляд. Діти санаторних груп – двічі на рік.

На розвиток здорової дитини велике значення має харчування. Для цього в ДНЗ створені всі умови. Є спеціалізований харчоблок до якого входять: цех по приготуванню їжі, овочевий цех, цех для миття посуду. Окремо є комора та підвальне приміщення для зберігання продуктів. ДНЗ повністю забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Працюють на харчоблоці два кухарі які мають 4 роряд і підсобний працівник. Отримують діти в ДНЗ триразове харчування. Готуються страви згідно технологічних карт,затверджених міською СЕС. Діти санаторних груп отримують збільшену норму м.яса, молока, молочних продуктів. Діти пільгових категорій ( опікуни. Чорнобильці. санаторних групп ) харчуються безкоштовно. Діти з багатодітних сімей оплачують за харчування 50 %. Постійно роботу харчоблока перевіряє міска СЕС. Це наявність сертифікатів,строки реалізаціі та умови зберігання продуктів, беруться проби на калораж. Порушень в роботі харчоблоку виявлено не було.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:засідання педагогічної ради «Завдання навчально-виховної роботи на навчальний рік» (вересень), «Психолого-педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці»(листопад), «Розвиток творчої дослідницької активності дошкільників під час дитячого експериментування в природі» (березень), протягом року діяв теоретичний семінар «Теоретико-методологічні підходи до раннього розвитку дитини», колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень),консультації (щомісяця), під групові консультації (листопад, січень, березень, квітень) та індивідуальні (вересень, грудень, лютий).Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Аналізуючи роботу кожної вікової групи слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення навчально-виховного процесу. На особливу увагу заслуговує робота вихователів старшої групи Попадинець О.П., Хапайло Н.М. з колективної трудової діяльності. Організовуючи працю в природі, вихователі створювали позитивне ставлення до неї, що сприяло вільній самореалізації дитини, працелюбності. Цікаво і змістовно проходив навчально-виховний процес в ігровому осередку, де діти мають можливість самостійно оперувати багатофункціональними посібниками, різними предметами, іграшками, виконувати завдання педагога на сюжетному панно у вихователів Мізіної І.П., Личман М.О. Для покращення фізичного розвитку дітей та збагачення їх психічного благополуччя було спрямовано роботу всіх служб ДНЗ. Робота здійснювалась за принципами безперервності процесу, індивідуального і диференційованого підходу до дітей, широкого використання різноманітних засобів і форм роботи та фізичного удосконалення вихованців закладу.

В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків, у дитячих приймальнях об- лаштовані куточки довірливого спілкування з батьками, виготовлені стенди «Квітка здоров'я», «Екран настрою», «Дзеркало здоров'я» та ін.. . На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості. Вихователі дошкільного закладу постійно здійснювали соціальний патронат дітей дошкільного віку, які проживають по мікрорайону ДНЗ. Результатом цієї роботи є збільшення загальної кількості дітей в дошкільному закладі.

Організаторська робота проходила більш оперативно у зв'язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять, використання сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення фізкультурних занять ( за сюжетом, в ігровій формі з інноваційними оздоровчими методиками). За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалося за допомогою різних видів контролю, а саме: - спостереження за діяльністю педагогів – 60%; - анкетування педагогів і батьків - 5%; - аналізу контрольних зрізів – 15%; - аналізу стану здоров'я дітей – 15%. Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Щорічно між адміністрацією та профспілковим комітетом укладається колективна угода з охорони праці; 2 рази на рік на профспілкових зборах заслуховується аналіз її виконання. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу, у плані роботи за минулий навчальний рік ( як і в попередніх) планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

Педагогічний колектив дошкільного закладу на протязі року тісно співпрацював з колективом батьків вихованців, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі. Під впливом сім'ї діти перебувають з моменту народження. Там вони отримують інформацію про те, що добре, що погано, як і коли слід себе поводити. Дошкільний заклад працює з сім'ями, які є неповними – 22%, багатодітними – 6%, малозабезпеченими – 30%, непрацюючими – 3 %. У яслах-садку вихователями всіх вікових груп проводиться робота з сім'єю відповідно до умов життя, складу сім'ї, психологічного клімату. Практикуються тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори. У 2011-2012 навчальному році адміністрація й педагогічний колектив приділяли велику увагу:

- формуванню тісного взаємозв'язку дошкільного закладу із сім'єю, вивченню особливостей спілкування у сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

- особистісній діагностиці дітей, виготовленню для батьків інформаційних матеріалів про стан здоров'я дітей («Паспорта здоров'я», «Групового портрета здоров'я», «Дзеркала здоров'я»), індивідуальному консультуванню батьків педагогами.

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ясел-садка в співпраці з сім'ями вихованців: більшість батьків (84%) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки (87%) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей; 69% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ,умови, створені для розвитку навчання і виховання дітей оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою дошкільного закладу і його педагогічним колективом мають 90% опитаних батьків, середній рівень – 10 %. В ДНЗ працює психолого-педагогічний консультативний пункт для батьків, з метою вивчення вимог батьків щодо перебування дітей у дошкільному закладі;пропаганди психолого-педагогічних знань серед батьків; спеціалісти ДНЗ проводять індивідуальні консультації..

Першими помічниками ДНЗ і адміністраціі стала батьківська рада. Цей зв.язок дав можливість побачити проблеми кожної групи і усіх дітей дитячого садка. Члени батьківської ради виступали на загальних батьківських зборах .ведуть контроль за харчуванням дітей. слі дкують за усіма матеріальними проблемами дитячого садка проводять суботники,виступають на групових батьківських зборах,приймають участь,допомагають в усіх заходах та міроприємствах, відвідують показові заняття,педради, допомагають у проведенні Дня відкритих дверей, та тримати тісний зв.язок з різними установами та організаціями міста. Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ясел-садка в співпраці з сім'ями вихованців: більшість батьків (84%) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки (87%) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей; 69% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ,умови, створені для розвитку навчання і виховання дітей оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою дошкільного закладу і його педагогічним колективом мають 90% опитаних батьків, середній рівень – 10 %.

І це є оцінка роботи дошкільного навчального закладу за рік..

Кiлькiсть переглядiв: 992

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.