Звіт завідуючої комунальним дошкільним навчальним закладом № 2 "Кульбабка"комбінованого типу

Дитячого дошкільного об'єднання

міста Марганець

ЛИТВИН НАТАЛІ ВАСИЛІВНІ

перед колективом та громадськістю

про роботу в 2012 - 2013 н.р.

“ Що найголовніше в нашому житті?

Без роздумів відповідаю: любов до дітей"

В.О. Сухомлинський

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Кульбабка» заснований у 1935 році.

Всього в дошкільному навчальному закладі:

- виховується 277 дітей;

з них: -

ясельного віку 96 дітей; -

дошкільного віку 181 дитина.

Всього в дошкільному навчальному закладі – 10 груп, з них:

- ясельних груп – 3;

- дошкільних груп – 2;

- спец група ( для дітей з вадами мови) – 1;

(з порушенням психічного розвитку) - 1

- санаторні групи ( з малими та згасаючими формами туберкульозної інфекції) - 2 - групи

короткотривалого перебування - 1група

Профільний напрямок діяльності дошкільного навчального закладу «Кульбабка»:

- забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості дитини;

- зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і формування особистості, забезпечення соціально - психологічної реабілітації та адаптації вихованців закладу шляхом спеціально організованого освітньо-виховного процесу у комплексі із корекційно - розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Колектив закладу складає 58 працівників, з них :

Педагогічних - 27

Обслуговуючого персоналу — 31

Склад педагогічних кадрів на 2012-2013 навчальний рік :

Завідувачка ДНЗ

вихователь-методист;

вчитель-логопед — 2;

вчитель-дефектолог - 1

музичний керівник — 2;

вихователі

із 18- ти педагогічних працівників:

вища освіта – 7 педагогів,

середня спеціальна освіта - 10 педагогів,

н\вища — 1

Відповідно до атестації:

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» – 3 педагога

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст І категорії» – 1 педагог

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії» – 1 педагог

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» – 20 педагогів,

із них мають звання:

«вихователь-методист» - 2 педагоги.

Всі педагоги закладу протягом навчального року брали активну участь у заходах, які були організовані управлінням освіти та дитячим дошкільним об’єднанням. На базі закладу протягом року проводилися методичні об’єднання для вихователів , організовано і працював консультативний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок.

Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитини» формувався зміст роботи дошкільного закладу, виконання пріоритетних завдань вирішувалися через різні форми роботи за напрямками:

- створення умов для навчання та виховання дітей в ДНЗ;

- рівень професійної майстерності педагогів;

- діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;

- консультативна робота з батьками, педагогами.

Впродовж року педагогічні працівники під час навчально-виховної роботи здійснювали комплексний підхід до виконання завдань Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі», успішно використовували інноваційні педагогічні технології.

Організація всього навчально-виховного процесу в дошкільному закладі протягом 2012-2013 навчального року була спрямована на творчий пошук сучасних форм навчально-виховної роботи, створення необхідних умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку кожної дитини, націлювала колектив на соціалізацію і гуманізацію навчально-виховного процесу.

При вирішенні завдань річного плану актуальними у 2012—2013н.р. були і залишаються такі теми: «Мовленєвий розвиток дошкільників», «Впровадження новітніх форм фізкультурно-оздоровчої роботи». У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

Створені умови для проведення оздоровчих та фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

В закладі функціонує медичний кабінет, який обладнано згідно існуючих нормативних вимог та має відповідні медичні препарати.

Старші медичні сестри Мироненко Раїса Василівна та Єдакова Тетяна Михайлівна ставлячи за мету виховання свідомої, самодостатньої, компетентної особистості, особливу увагу звертають на те, щоб малятам у садочку жилося добре і комфортно, щоб вони уміли свідомо ставитися до свого здоров”я, дбали про нього .

Для оздоровлення дітей в умовах закладу проводяться фізкультурно — оздоровчі заходи:

- дотримання режиму дня;

- гігієнічні чинники;

- ранкова гімнастика;

- заняття з фізичної культури;

- фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу;

- Дні здоров я;

- розваги, свята;

- пішохідні переходи;

- режим харчування;

- індивідуальна робота з фізичного виховання.

Така робота сприяє зміцненню здоров’я малят

За паспортом здоров’я відповідно до груп здоров’я відстежується значне поліпшення здоров’я дітей щодо діагнозів та зменшення гострої простудної захворюваності за групами .

Паспорт здоров'я дошкільників ДНЗ «Кульбабка»

2012 – 2013 рік

Всього дітей 277:

І гр здоров’я — 250

ІІ гр. здоров’я — 24

ІІІ гр. здоров’я- 3

2011-2012рік

Всього дітей 275:

І гр здоров’я — 236

ІІ гр. здоров’я — 36

ІІІ гр. здоров’я- 3

Всього дітей з діагнозами:

з/п

Захворювання

2011-2012

н.р.

2012-2013

н.р.

1

Захворювання крові та кровотворних органів

0

0

2

Психічні розлади (дефекти мови)

31

35

3

Захворювання нервової системи

1

3

4

Захворювання органів зору

11

9

5

Захворювання органів слуху

0

0

6

Захворювання органів кровообігу

0

0

7

Захворювання ЛОР органів і дихальної системи

7

11

8

Захворювання органів травлення

6

7

9

Захворювання сечостатевих органів

0

0

10

Захворювання шкіри

0

0

11

Захворювання кістково –м’язової системи

1

2

12

Народжені аномалії

0

1

13

Дерматологічні захворювання

0

0

Аналіз захворюваності

2012

І квартал 2013 року

дні

випадки

дні

випадки

ГРВІ

89

23

58

15

ангіна

0

0

0

0

пневмонія

0

0

0

0

бронхіт

0

0

0

0

шкірні

0

0

0

0

травми

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

Організація харчування.

Належна увага в закладі приділяється організації харчування дітей раннього та дошкільного віку, забезпеченню широкого асортименту продуктів відповідно до перспективного меню на декаду (враховуючи сезонні зміни), технології та якості приготування страв.

Адміністрацією здійснюється систематичний контроль за якістю, технологією приготування страв, виконанням натуральних норм.

В ДНЗ „ Кульбабка” організовано трьохразове харчування дітей. Щодня ведеться аналіз харчування, щодекади медсестрою здійснюється корекція харчування, з метою його удосконалення.

Аналіз річного звіту з харчування засвідчив – задовільне виконання норм харчування дітей у забезпеченні їх необхідними харчовими інгредієнтами. Повністю задоволено потребу дітей у білкових продуктах.

Вартість харчуання на сьогоднішній день становити 7 грн.

Логопедична служба

Для подолання недоліків фонетико-фонематичного розвитку мови дітей на базі дитячого садка працює логопедична група і створений логопедичний кабінет . Вчитель-логопед Пустова Марина Анатоліївна цікаво та нестандартно проводить роботу з дітьми по корекції вад мови у дітей дошкільного віку. Адже лише за повноцінної сформованості та рухливості органів артикуляційного апарату, достатнього рівня розвитку фонематичного сприймання можливе вчасне правильне оволодіння звуками рідної мови.

/Files/images/DSC02181.JPG

Музичний керівник Лашнець Тетяна Юріївна намагається формувати у дітей перші уявлення у дітей про навколишній світ, прищеплюючи їм почуття відповідальності за все живе, що їх оточує. Проводить такі педагогічні заходи: музичні заняття, розваги, драматизації, які впливають на художньо-естетичний розвиток малят

/Files/images/Осинее свято 007.jpg

Методична робота

Відповідно до річного плану роботи протягом року проводяться педради, семінари, педагогічні читання, ділові ігри, круглі столи, майстер-класи, тижні безпеки, дні відкритих дверей, виставки. Хочеться відмітити проведення педагогічної ради на тему: «Шляхи організації навчально-виховного процессу, спрямованого на всебічний розвиток особистості», а вихователі Попадинець О.П. ,Кобзиста Л.А.показали відкриті заходи в роботі з дітьми через заняття, розваги, виставки. Майстер- клас з виготовлення виробів з паперу «Орігамі» показала вихователь Лисак І.В, продемонструвавши при цьому велику творчу майстерність, надихнула на співпрацю колег, батьків і тому виставка робіт вихователів «Орігамі», яка була приурочена до Дня міста милувала око всіх присутніх гостей та відвідувачів ДНЗ. Семінар «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей» проведений на високому педагогічному рівні , підкреслив те, що мовленнєво-творчий потенціал розвитку дитини закладений в кожній особистості, його потрібно відчути і розкрити і цьому допомагає книжка. День відкритих дверей для батьків дітей раннього віку «Перший раз до дитячого садочка» показав, яку важливу роль відіграє взаємозв’язок сім’ї і дошкільного закладу у вихованні і навчанні маленьких дітей і надихнув батьків на нову тісну співпрацю. У закладі працює творча група педагогів з питань забезпечення активної участі і взаємодії родини з колективом дошкільного навчального закладу з метою всебічного розвитку малюків, яка своєю творчою лабораторією накреслює і розробляє заходи, підбирає сучасні методи і прийоми у роботі з дітьми протягом року. Разом з іншими формами методичної роботи створенні належні умови для самоосвіти вихователів та спеціалістів, організовані індивідуальні консультації. Протягом року було проведено ряд заходів безпеки життєдіяльності та цивільного захисту дітей, а саме: тиждень безпеки, місячник безпеки протягом яких була проведена робота з дітьми на тему: «Служба 101», «Один дома», «Обережним будь», «Пригоди світлофора Моргайчика». Вся освітня робота планується в підрозділах річного плану. На базі дошкільного закладу проводяться методичні об’єднання для вихователів середніх та логопедичних груп, , а також організований консультативний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок. На належному рівні організоване дружня співпраця з СШ №12. Робота з родиною проходить через дні відкритих дверей, бесіди, дискусії, родинні свята.

Протягом року діти старшого дошкільного віку приймали участь у міських конкурсах «Міс Аліса», «Містер Джентельмен», виставці творчих робіт до Дня міста, в конкурсі на кращу креативну новорічну ялинку, в професійному конкурсі «Вихователь року 2013», де вихователь Кобзиста Л.А. зайняла перше місце. Така форма роботи вплинула на те, щоб підняти імідж дошкільного закладу. Творчі здобутки колективу і перспектива розвитку закладу висвітлювали завідувач Литвин Н.В. та вихователь-методист Булах О.Л. на сторінках інформаційного сайту дитячого садка.

Таким чином можна зауважити, що колектив працював наполегливо і завзято, з поставленими річними завданнями справились. Слід відмітити педагогів, які заслуговують на подяку: Кобзиста Л.А., Пустова М.О., Кротова І.Б., Попадинець О.П., Рой С.В., Марченко Н.О.

Вихователі закладу формували у дітей соціально-комунікативні уміння й навички, дружні почуття, колективні взаємини, створювали сприятливі умови для виховання чуйності, співчуття, турботи, доброти, вміння любити та берегти природу і навколишній світ. В закладі працюють гуртки

- екологічний — керівник Попадинець О.П.

- «Чарівний світ театру» — керівник Кобзиста Л.А.

- «Орігамі» — керівник Лисак І.В.

Дошкільний заклад працює в тісному контакті зі школою мікрорайону № 12. Вихователі старших груп знайомились з програмою навчання дітей в першому класі, а вчителі початкової школи — з програмою дошкільного закладу. Були організовані взаємо відвідування занять, уроків початкової школи, Дні відкритих дверей, батьківських зборів, свят та розваг.

Впродовж 2012-2013 навчального року була спланована і втілювалась в практику роботи дошкільного закладу робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. В червні — вересні 2012 року була проведена робота щодо виявлення дітей дошкільного віку мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. Продовжує працювати група з короткотривалим перебуванням в селищі Енгельс на базі СШ № 8.

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків вихованців (64%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий заклад (за бажанням) , повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (78%), і їхнє ставлення до дітей; 95% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ. Умови, створені для розвитку і виховання дітей оцінюють позитивно. Високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 85% опитаних батьків, 15% — середній рівень.

Під час навчально-виховного процесу травмування дітей та персоналу не було

За період з травня 2012 року по травень 2013 рік було зафіксовано 79 звернень громадян. В основному звернення про влаштування дитини до ДНЗ та працевлаштування.

Адміністративно-господарська діяльність була направлена на покращення матеріально-технічного стану ДНЗ «Кукльбабка».

За період 01.01.2012.по 01.01.2013 рік, за рахунок спонсорської допомоги батьків , на фонд дитячого садка поступило 40 350грн.

Які були використані на:

- придбання миючих та дезінфікуючих засобів 9000 гр.

- придбання новорічних іграшок 350 гр.

- матеріали для проведення ремонтних робіт 7000 гр.

- дитячі меблі 16000 гр.

Звіт завідуючої

комунального дошкільного навчального закладу № 2 Кульбабка"

комбінуючого типу

ЛИТВИН НАТАЛІ ВАСИЛІВНИ

за 2011- 2012 навчальний рік

Виконуючи ст.53 Конституціі України.Закону України Про дошкільну освіту Положення про дошкільний навчальний заклад,Базовий компонент дошкільної освіти,керуючись власним Статутом – педагогічний колектив продовжував в 2011 – 2012 навчальному році працювати над Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку Я у Світі , над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини їх нахилів і здібностей забезпеченням належного розвивального середовища.

Режим роботи ДНЗ відповідав запитам батьків. ,З 12-годинним перебуванням працювало дві групи, за 10.5 – годинним режимом – 7 груп,за 4.5 – годинним режимом – 1 група.

У 2011 – 2012 н.р. в ДНЗ виховувалось 270 дітей,при нормі 162.Працювало 10 груп,із них 4 групи раннього віку,із них одна група – з малими згасаючими формами туберкульозної інфекціі,1 група – середня,1-старша,1-логопедична,1-група педагогічної корекції,1-санаторна група з МЗФТІ і 1 група – група короткотривалого перебування при СШ N8 в селищі Максимова .

Групові приміщення складаються з групових кімнат, спалень, роздягалень,санвузлів, ігрових кімнат, які розділені на центри: ігровий, навчальний, творчий, природничий та інші. Обладнання відповідає санітарно – гігієнічним нормам вікових груп і антропометричним даним дітей.

Територія поділена на 10 ігрових майданчиків,на території закладу є спортивний майданчик, автодорожна розмітка. Територія дитячого садка озеленена ,розбиті квітники, альтанки, майданчики укомплектовані,їх обладнання відповідає санітарно – гігієнічним вимогам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

ДНЗ комбінованого типу для дітей з вадами мови, зору,порушення психічного розвитку,з малими згасаючими формами туберкульозної інфекціі .До послуг дітей функціонують такі кабінети: музична та спортивна зали, логопедичний, дефектологічний,офтальмологічний.

Матеріальна база ДНЗ у значній мірі утримувалась за рахунок благодійної батьківської та спонсорської допомоги. Так за навчальний рік поліпшилась та зміцніла матеріально – технічна база. А саме. частково придбаний посуд, меблі для першої ясельної групи, замінені столи та стільці в другій ясельній групі. Виготовлене ігрове обладнання на територіі дитячого садка. Оновлені іграшки для повноцінного розвитку особистості та підвищення фізичної та розумової працездатності дітей.

Поряд з батьківською допомогою допомога була і від міської ради. За бюджетні кошти були замінені вікна на харчоблоці та спальні санаторної групи, замінено троє вхідних дверей, установлено два лічильники на тепло. Було проведено чистку дитячих подушок із заміною напірників.

У методичному кабінеті та на групах зібрані необхідні дидактичні матеріали,художня та методична література, виготовлені наочні посібники, нестандартне фізкультурне обладнання.

Виходячи з законодавчо – нормативної бази та поставлених завдань у 2011 – 2012 н.р. педагогічний колектив закладу намагався створити сприятливі умови для оптимального фізичного та психічного розвитку вихованців. Їх емоційному комфорту. вихованню та навчанню,соціальній реабілітаціі,пізнавальної, рухової активності. Функціональних та адаптивних можливостей дошкільників. Навчально – виховний процес здійснювали 28 педагогів. Із них – завідуюча. вихователь – методист. два вчителі-дефектологи. один логопед. два муз керівники та 21 вихователь.

Освітній рівень педагогів становить. 50% мають вищу освіту. 47 % - мають середню-спеціальну 3% педагогів набувають освіту. За результатами атестаціі в ДНЗ працюють два відмінники освіти, 3 вихователі мають звання « Вихователь – методист «. Один « Старший вихователь». У минулому році атестацію пройшов один вихователь та один вихователь пройшов курси перепідготовки, при плані - чотири.

На сьогоднішній день в ДНЗ є вакансії практичного психолога , інструктора з фізвиховання, музичного керівника. Все це пов.язано з фінансуванням.

Одним з основних завдань ДНЗ є виховання здорової дитини та створення умов для фізичного розвитку. Вся робота по оздоровленню ведеться в тісному контакті з дитячим фтізіатром міського туб відділення .дитячим лікарем центральної міськлікарні та міською СЕС. У ДНЗ №2 проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

- контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- проводиться С-вітамінізація третіх страв, салатів;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров'я та консультативний пункт;

-розроблена тематика для медико - педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури (повітряні), на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку були проведені оздоровчі заходи, які полягали у забезпечені посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, а також у проведенні С-вітамінізації.

Травм та нещасних випадків у 2011-2012 навчальному році не було. Розроблено комплексний підхід до оздоровлення дітей, а саме у системі формування культури здоров'я:лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі заходи.

Систематично проводиться моніторинг основних показників розвитку дітей. Результати фіксуються у «Паспорті здоров'я». За необхідністю виконувалась корекційно - відновлювальна робота з дітьми.

Фізкультурно-оздоровча робота проводиться на високому рівні. Про це свідчить тестування дітей старших груп. Показники покращилися до 90% порівняно з минулим навчальним роком.

Фізкультурні дозвілля проводяться двічі на місяць. Тематика їх досить різноманітна: «Осіння спартакіада», «Джунглі кличуть», «Разом весело нам грати». Спортивні заходи дали змогу закріпити знання дошкільнят про рідний край, про його історичне минуле, виховувати любов до українського народу та його звичаїв («Козацькі забави», «Люби і знай свій рідний край», «Як козаки по сіль ходили». Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для бігу,лазіння, підлізання, метання, стрибків, виконання вправ, що сприяють розвитку рівноваги. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють. За 2011-2012 навчальний рік відвідування дітьми ясел-садка становило 122%, захворюваність дітей, порівняно з минулим навчальним роком, зменшилася у 2 рази. У навчальному році була розроблена та налагоджена система профілактично-оздоровчих заходів у роботі з дітьми з малими та затухаючими формами туберкульозу, яка передбачає організацію повноцінного санаторного харчування, систему лікувально-профілактичних заходів: 1 блок – профілактику та лікування, 2 блок – реабілітацію, фізкультурно-оздоровчі заходи (загартування, різні види гімнастики, спортивні дозвілля, малі форми активного відпочинку), організацію системи навчально-виховної роботи, валеологічної, екологічної корекції та природного оздоровлення.

Один раз на рік діти проходять поглиблений медичний огляд. Діти санаторних груп – двічі на рік.

На розвиток здорової дитини велике значення має харчування. Для цього в ДНЗ створені всі умови. Є спеціалізований харчоблок до якого входять: цех по приготуванню їжі, овочевий цех, цех для миття посуду. Окремо є комора та підвальне приміщення для зберігання продуктів. ДНЗ повністю забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Працюють на харчоблоці два кухарі які мають 4 роряд і підсобний працівник. Отримують діти в ДНЗ триразове харчування. Готуються страви згідно технологічних карт,затверджених міською СЕС. Діти санаторних груп отримують збільшену норму м.яса, молока, молочних продуктів. Діти пільгових категорій ( опікуни. Чорнобильці. санаторних групп ) харчуються безкоштовно. Діти з багатодітних сімей оплачують за харчування 50 %. Постійно роботу харчоблока перевіряє міска СЕС. Це наявність сертифікатів,строки реалізаціі та умови зберігання продуктів, беруться проби на калораж. Порушень в роботі харчоблоку виявлено не було.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:засідання педагогічної ради «Завдання навчально-виховної роботи на навчальний рік» (вересень), «Психолого-педагогічне забезпечення розвитку здібностей в дошкільному віці»(листопад), «Розвиток творчої дослідницької активності дошкільників під час дитячого експериментування в природі» (березень), протягом року діяв теоретичний семінар «Теоретико-методологічні підходи до раннього розвитку дитини», колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень),консультації (щомісяця), під групові консультації (листопад, січень, березень, квітень) та індивідуальні (вересень, грудень, лютий).Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Аналізуючи роботу кожної вікової групи слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення навчально-виховного процесу. На особливу увагу заслуговує робота вихователів старшої групи Попадинець О.П., Хапайло Н.М. з колективної трудової діяльності. Організовуючи працю в природі, вихователі створювали позитивне ставлення до неї, що сприяло вільній самореалізації дитини, працелюбності. Цікаво і змістовно проходив навчально-виховний процес в ігровому осередку, де діти мають можливість самостійно оперувати багатофункціональними посібниками, різними предметами, іграшками, виконувати завдання педагога на сюжетному панно у вихователів Мізіної І.П., Личман М.О. Для покращення фізичного розвитку дітей та збагачення їх психічного благополуччя було спрямовано роботу всіх служб ДНЗ. Робота здійснювалась за принципами безперервності процесу, індивідуального і диференційованого підходу до дітей, широкого використання різноманітних засобів і форм роботи та фізичного удосконалення вихованців закладу.

В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань формування здорового способу життя дітей та їх батьків, у дитячих приймальнях об- лаштовані куточки довірливого спілкування з батьками, виготовлені стенди «Квітка здоров'я», «Екран настрою», «Дзеркало здоров'я» та ін.. . На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості. Вихователі дошкільного закладу постійно здійснювали соціальний патронат дітей дошкільного віку, які проживають по мікрорайону ДНЗ. Результатом цієї роботи є збільшення загальної кількості дітей в дошкільному закладі.

Організаторська робота проходила більш оперативно у зв'язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дитячого закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять, використання сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення фізкультурних занять ( за сюжетом, в ігровій формі з інноваційними оздоровчими методиками). За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалося за допомогою різних видів контролю, а саме: - спостереження за діяльністю педагогів – 60%; - анкетування педагогів і батьків - 5%; - аналізу контрольних зрізів – 15%; - аналізу стану здоров'я дітей – 15%. Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Щорічно між адміністрацією та профспілковим комітетом укладається колективна угода з охорони праці; 2 рази на рік на профспілкових зборах заслуховується аналіз її виконання. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу, у плані роботи за минулий навчальний рік ( як і в попередніх) планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

Педагогічний колектив дошкільного закладу на протязі року тісно співпрацював з колективом батьків вихованців, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі. Під впливом сім'ї діти перебувають з моменту народження. Там вони отримують інформацію про те, що добре, що погано, як і коли слід себе поводити. Дошкільний заклад працює з сім'ями, які є неповними – 22%, багатодітними – 6%, малозабезпеченими – 30%, непрацюючими – 3 %. У яслах-садку вихователями всіх вікових груп проводиться робота з сім'єю відповідно до умов життя, складу сім'ї, психологічного клімату. Практикуються тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори. У 2011-2012 навчальному році адміністрація й педагогічний колектив приділяли велику увагу:

- формуванню тісного взаємозв'язку дошкільного закладу із сім'єю, вивченню особливостей спілкування у сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

- особистісній діагностиці дітей, виготовленню для батьків інформаційних матеріалів про стан здоров'я дітей («Паспорта здоров'я», «Групового портрета здоров'я», «Дзеркала здоров'я»), індивідуальному консультуванню батьків педагогами.

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ясел-садка в співпраці з сім'ями вихованців: більшість батьків (84%) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки (87%) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей; 69% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ,умови, створені для розвитку навчання і виховання дітей оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою дошкільного закладу і його педагогічним колективом мають 90% опитаних батьків, середній рівень – 10 %. В ДНЗ працює психолого-педагогічний консультативний пункт для батьків, з метою вивчення вимог батьків щодо перебування дітей у дошкільному закладі;пропаганди психолого-педагогічних знань серед батьків; спеціалісти ДНЗ проводять індивідуальні консультації..

Першими помічниками ДНЗ і адміністраціі стала батьківська рада. Цей зв.язок дав можливість побачити проблеми кожної групи і усіх дітей дитячого садка. Члени батьківської ради виступали на загальних батьківських зборах .ведуть контроль за харчуванням дітей. слі дкують за усіма матеріальними проблемами дитячого садка проводять суботники,виступають на групових батьківських зборах,приймають участь,допомагають в усіх заходах та міроприємствах, відвідують показові заняття,педради, допомагають у проведенні Дня відкритих дверей, та тримати тісний зв.язок з різними установами та організаціями міста. Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ясел-садка в співпраці з сім'ями вихованців: більшість батьків (84%) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки (87%) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей; 69% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ,умови, створені для розвитку навчання і виховання дітей оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою дошкільного закладу і його педагогічним колективом мають 90% опитаних батьків, середній рівень – 10 %.

І це є оцінка роботи дошкільного навчального закладу за рік..

Кiлькiсть переглядiв: 419

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.